Frihandelsbloggen

Ogrundad oro för giftiga ämnen hot mot handeln

24 januari, 2014
Wall Street Journal har en bra artikel av Julie Girling med den talande rubriken The Junk Science Threat to Free Trade. Girling är Europaparlamentariker från Torys. Hon påpekar att det största hotet mot frihandeln, särskilt det kommande avtalet mellan EU ...

ISDS – demokratins undergång?

22 januari, 2014
I samband med de pågående förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA (TTIP) arbetar man med så kallade Investor-State Dispute Settlements (ISDS). Det handlar i praktiken om det vi i Sverige kallar skiljedomsförfaranden. Avtalsparterna har kommit överens om hur ...

TTIP – vad är det?

16 januari, 2014
Gissningsvis har du hört talas om TTIP. Förkortningen står för Transatlantic Trade and Investment Partnership. Det är ett frihandelsavtal som just nu förhandlas mellan EU och USA. Syftet är dels att 1) sänka tullar, 2) minska handelshinder i form av ...