Skillnad på svenskt och tyskt fack när det gäller TTIP

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO och Hans Stråberg, europeisk ordförande Trans-Atlantic Council Business, tidigare vd, Electrolux, skriver i en gemensam debattartikel i DI om TTIP-avtalet.

De är båda positiva, bland annat till det faktum att avtalet kommer att innebära helt borttagna tullar på de flesta varor. De har lite olika uppfattningar i andra frågor, men i grunden är båda positiva.

Det är en tydlig skillnad i inställning mellan LO och den tyska fackföreningsrörelsen där t ex IG-Metall är starkt kritiska mot TTIP.

Anledningen är förstås att Tysklands industri kan hoppas vara ledande på EU som en sluten hemmamarknad.  De har samma situation som en del storindustri i USA där både fack och industriledare ibland gör gemensam sak för att skydda sin enorma hemmamarknad.

Men Sverige, i likhet med andra mindre länder med avancerade ekonomier, har nytta av öppna marknader. Dels för att sälja till, men inte minst för att ha ett utbud från hela världen att välja från.

Det är viktigt att komma ihåg nyttan av att kunna importera. Ibland får frihandelsdebatten en merkantilistisk underton. Det låter som att nyttan av öppna gränser huvudsakligen är att vi kan exportera. Men möjligheten att importera är den stora välfärdsvinsten. Exporten är nödvändig för att vi skall kunna finansiera importen.


Kategorier: TTIP