Henrik Sundbom

Henrik Sundbom är konsult och skribent specialiserad på digitala medier och auktoritära aktörers påverkansoperationer. Henrik är en flitigt anlitad föreläsare om påverkansoperationer, och har hjälpt flera stora medier med research om extremistmiljöer. Han har publicerat ett flertal rapporter och bokkapitel för bland annat Utrikespolitiska institutet, Atlantic Council och Frivärld. Henrik är även insatt i indisk politik och var under fem års tid ordförande för Svensk-Indiska Föreningen. 2016 gav han ut boken På Spaning efter det nya Indien (Timbro förlag). Tidigare har han bland annat arbetat som chefredaktör för medieportalen Idagora och Frivärlds tidigare nättidning Frivärld Magasin, samt med demokratibistånd i östra Europa för Jarl Hjalmarson Stiftelsen.