Nicole Clifford

Nicole Clifford är statsvetare och tidigare tjänsteman i amerikanska kongressen. Hon är en flitigt anlitad kommentator av amerikanska och transatlantiska frågor i svensk media och har skrivit flera artiklar på Svenska Dagbladets utrikes- och säkerhetspolitiska ledarblogg Säkerhetsrådet. Nicole arbetar som projektledare på fastighetsägarna Stockholm och har tidigare varit projektassistent på Frivärld. Hon har en masterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet och hennes masteruppsats behandlade förändringar inom svenska policynätverk under lagstiftningsprocessen.