Oscar Jonsson

Oscar Jonsson är vikarierande chef för Frivärld under 2019. Oscar har nyligen skickat in sin avhandling om den ryska förståelsen för modern krigföring vid Department of War Studies, King’s College London. Oscar är associerad forskare vid Försvarshögskolan har varit gästforskare vid UC Berkeley och samt arbetat i Försvarsmaktens Högkvarter med hybridkrigföring och rysk strategi. Oscar har även arbetat med EU:s gemensamma försvars- och säkerhetspolitik vid EU:s Institute för Säkerhetspolitiska Studier i Paris. Oscar har skrivit artiklar i bland annat Foreign Policy, Forbes, Svenska Dagbladet, Expressen och kommenterat försvars- och säkerhetspolitik i svenska och internationella medier.