Oscar Jonsson

Oscar Jonsson är Senior Fellow vid Frivärld och associerad forskare vid Försvarshögskolan. Oscar har tidigare varit vikarierande chef på Frivärld. Dessförinnan har han arbetat på Försvarsmaktens Högkvarter med frågor som rör hybridkrigföring och rysk strategi, gästforskat vid UC Berkeley och arbetat med EU:s gemensamma försvars- och säkerhetspolitik vid EU:s Institut för Säkerhetspolitiska Studier i Paris. Oscar har disputerat vid Department of War Studies, King’s College London, och är författare till boken The Russian Understanding of War: Blurring the Lines between War and Peace (GUP). Han har publicerats i bland annat Foreign Policy, Forbes, Svenska Dagbladet, Expressen och kommenterar regelbundet försvars- och säkerhetspolitik i svenska och internationella medier.