Sara Norrevik

Sara Norrevik är doktor i statsvetenskap och undervisar vid State University of New York at Buffalo och tidigare Fulbrightstipendiat. Hennes forskningsintressen rör internationell politisk ekonomi, där hon bland annat studerar politiskt beslutsfattande i frågor om frihandel, framförallt i EU och Nordamerika. Sara undervisar i EU-politik, amerikansk politik och politisk ekonomi vid två högskolor i Buffalo och följer amerikansk politik på nationell nivå och lokalt. Hon har varit en regelbunden gästskribent vid bloggen Säkerhetsrådet. 2012-2014 arbetade Sara som politiskt sakkunnig vid Försvarsdepartementet.