Oscar Jonsson blir senior fellow på Frivärld

I samband med att ordinarie chefen för Frivärld Katarina Tracz återkommer från sin föräldraledighet knyts nu Oscar Jonsson – som under det gångna året vikarierat som verkställande chef – fortsatt till Frivärld som Senior Fellow. Han kommer framförallt vara delaktig i Frivärlds arbete i programområdet Säkerhetspolitik.

– Det är med stor glädje vi ser att Oscar Jonsson accepterat att fortsätta sin verksamhet inom Frivärld som Senior Fellow, vi ser fram emot att fortsatt ta del av hans kunskaper och kompetens liksom hans förmåga att utveckla verksamheten. Samtidigt hälsar vi Katarina Tracz välkommen tillbaka till sitt uppdrag som verkställande chef efter föräldraledigheten och därmed har vi möjlighet att ytterligare utveckla verksamheten med båda dessa två väldigt kompetenta personer, säger Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark.

– Det är extremt kul att fortsätta vara delaktig i Frivärld som har tagit en kritisk plats i den svenska säkerhetspolitiska debatten, och även att få mer möjlighet att fokusera på mina kärnfrågor inom säkerhetspolitiken och kunna ägna mig mer åt skrivande och analys, säger Oscar Jonsson.

– Oscars unika kompetens och ställning inom den säkerhetspolitiska debatten gör att vi tillsammans kan fortsätta utveckla Frivärld som en ledande utrikes- och säkerhetspolitisk tankesmedja. Vi är stolta och glada över att Oscar även framöver kommer att vara en del av verksamheten, säger Katarina Tracz, chef för Frivärld.

Oscar Jonsson är Senior Fellow vid Frivärld och associerad forskare vid Försvarshögskolan. Oscar har tidigare varit vikarierande chef på Frivärld. Dessförinnan har han arbetat på Försvarsmaktens Högkvarter med frågor som rör hybridkrigföring och rysk strategi, gästforskat vid UC Berkeley och arbetat med EU:s gemensamma försvars- och säkerhetspolitik vid EU:s Institut för Säkerhetspolitiska Studier i Paris. Oscar har disputerat vid Department of War Studies, King’s College London, och är författare till boken The Russian Understanding of War: Blurring the Lines between War and Peace (GUP). Han har publicerats i bland annat Foreign Policy, Forbes, Svenska Dagbladet, Expressen och kommenterar regelbundet försvars- och säkerhetspolitik i svenska och internationella medier.

OSCAR@FRIVARLD.SE