Johanna Nyman

Johanna Nyman var praktikant på Frivärld våren 2016.

Hon har en juristexamen från Uppsala universitet. Hon har tidigare gjort praktik på Utrikesdepartementet och tillbringade inom ramen för utbildning en termin vid Universitet Antwerpen där hon studerade EU-rätt. Johanna skrev sin masteruppsats om lobbyisters inflytande på internationella handelsavtal med fokus på det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP).

Sommaren 2016 tilldelades Johanna Nyman Frivärlds Europastipendium och inom ramen för stipendiet studerar hon för närvarande EU International Relations and Diplomacy Studies vid College of Europe.