Lettlands PM Krišjānis Kariņš talade om Lettlands och Europas utmaningar

Den 27 juni tog Frivärld emot Lettlands premiärminister Dr. Krišjānis Kariņš, som talade om Lettlands och Europas utmaningar. Sverige och Lettland har en i många avseenden gemensam historia, avbrutet, med Kariņš ord, ”ett 50-årigt uppehåll” under den sovjetiska ockupationen. Kariņš talade om det säkerhetspolitiska hotet från Ryssland och behovet av att bibehålla och främja ekonomisk öppenhet i en värld där protektionismen blir allt starkare.

”Klimatförändringar, hot mot den regelstyrda internationella ordningen, gränsöverskridande finansiella brott [är] utmaningar under det tjugoförsta århundradet som länder inte kan hantera själva. Vi måste hålla Europa enat och dess interna gränser öppna,” sade Kariņš.

Evenemanget modererades av Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark.

Evenemanget går att se på YouTube här.