Säkerhetsrådet

Säkerhetsrådet är ett unikt forum för en kvalificerad diskussion om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik i Sverige, i Europa och i världen – och med gott om plats för frågor som ligger i medial skugga. Under 2019 har – vid sidan av redaktörernas egna inlägg – ett knappt hundratal politiker, forskare, militärer, diplomater m fl medverkat. Bland dem ingår Peter Hultqvist, Ulf Kristersson och Jonas Sjöstedt.

På Säkerhetsrådets agenda står ett brett spektrum av temata i form av information, aktuell debatt, försvarsupplysning mm. Bredden innebär att det också finns utrymme för djupdykning i smala ämnen eller att över tid följa de rättsliga turerna kring den i Ryssland politiskt förföljde Jurij Dmitriev.

Säkerhetsrådets bildades 2015 som en fristående sajt knuten till Svenska Dagbladets ledarsida, men har sedan januari 2020 tankesmedjan Frivärld som hemvist. Säkerhetsrådet verkar i en anda av öppenhet för olika meningar, intressen och perspektiv. Claes Arvidsson är redaktör och Viktor Lundquist biträdande redaktör.

Mail: sakerhetsradet@frivarld.se
Prenumerera på Dagens Säkerhetsråd.

En stilla jordfästning av analysgruppen

21 februari, 2020
Allan Widman, om det nu är politikens sak att ytterst bestämma hur tillskotten ska fördelas och vilken inriktning svenskt försvar ska få de kommande tio åren. Ja, det kanske låter som lite krångligt och tidsödande att på nytt ”kalla in ...

Aldrig mer ett underfinansierat försvarsbeslut!

21 februari, 2020
Pål Jonson och Hans Wallmark, om att antingen måste ambitionen sänkas eller så måste mer medel tillföras om försvarsberedningens förslag ska kunna genomföras. Nu har analysgruppen avslutat sitt arbete inför förhandlingarna om försvarsbeslutet i höst. Den slutrapport som producerats i ...

Det här kan vi vänta av Putinland

20 februari, 2020
Claes Arvidsson, om att Ryssland förblir auktoritärt, västfientligt och med ambitionen att bli erkänd som stormakt med en egen intressesfär. Som bäst pågår förhandlingar inför det kommande försvarsbeslutet. FOI:s rapport Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2019 är ett ...

Inre oenigheter genererar svagt ledarskap

19 februari, 2020
Viktor Lundquist, om hur intern splittring gör Tyskland till en svag aktör i den internationella politiken. Efter bara ett drygt år som CDU:s partiledare meddelade Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) i förra veckan att hon inte kommer att kandidera till posten som ...

Kommun-Sverige avgörande för totalförsvaret

18 februari, 2020
Claes Arvidsson, om att fler kommuner borde lära av de goda exempel som finns på hur det civila försvaret kan stärkas. Inför det kommande försvarsbeslutet är mycket fokus på det militära försvaret – och det pågående (otillräckliga) återtaget av förmågor. ...

ÖB har inte mörkat risken för fritt fall

16 februari, 2020
Allan Widman, om att försvarsberedningen har räknat rätt men har fått fel ingångsvärden. Igår valde Försvarsmakten att kommentera en artikel i Dagens Nyheter. Myndigheten tillbakavisade antydningar om att det prekära läget skulle ha mörkats. Efter att ha gått igenom de ...

Så tänker Macron om Europa och kärnvapen

15 februari, 2020
 Lars Wedin, om strategiska brytpunkter och fredsstrategier i president Macrons linjetal den 7 februari. President Macron höll den 7 februari 2019 ett linjetal på Ecole Militaire i Paris. Förra gången detta hände var 1959 då De Gaulle i ett berömt tal ...

Flerfrontskrig mot de mänskliga rättigheterna

14 februari, 2020
Viktor Lundquist, om hur den kinesiska regimen i syfte att inte riskera den egna makten försöker få omvärlden att förkasta de mänskliga rättigheterna. Coronavirusets framfart har nu inte längre kunnat undgå någon – detta trots den kinesiska regimens försök att ...

Trumps “Deal of the Century” löser inte evig konflikt

13 februari, 2020
Margareta Barabash, om att president Trumps tvåstatslösning är ett ställningstagande för Israel och mot palestinierna. Vita Huset lanserade nyligen den länge aviserade planen för fred mellan Israel och Palestina. Den har från Israels sida kallats “The Deal of the Century” och ...

Analysgruppen har skingrat dimmorna kring överplaneringen

12 februari, 2020
Allan Widman, om att det som försvarsberedningen uppfattade som friska pengar ur budgetbeslutet i december 2018 snabbt intecknades av Försvarsmakten för att inte behöva stänga ned eller radikalt minska en lång rad av system och plattformar. I tisdags hade Försvarsmakten ...