Årets utrikesakademi

Utrikesakademins alumner återfinns på arbetsplatser som Riksdag och departement, beredskapsmyndigheter och Försvarsmakten, diverse EU-institutioner, konsult- och kommunikationsbyråer samt på olika platser inom akademin. Nedan kan du läsa mer om årets studenter.
Vissa studenter har valt att inte ha sin profiler offentliga.

Julia Jäger arbetar som kommunikationskonsult på Kekst CNC och studerar internationella relationer och geopolitik vid Uppsala universitet. Hon har en kandidatexamen i företagsekonomi och har tidigare praktiserat på Volvo Group USA och den svensk-amerikanska handelskammaren i Washington DC, samt arbetat med handelsfrågor vid USA:s ambassad i Stockholm.

Theodor Coppen är juriststudent vid Lunds Universitet där han parallellt studerar idé-och lärdomshistoria och sen tidigare har en kandidatexamen i moralfilosofi. Han är även aktiv i LUF:s internationella utskottet med ansvar för IFRLY och är ersättare i Malmös stadsbyggnadsnämnd och har sen tidigare volontärarbetat som lärare i Colombia och gjort praktik vid Liberalernas kansli på riksdagen.

Adam Danieli är jurist och ingenjör och arbetar som ansvarig för rättsstatsfrågor på tankesmedjan Timbro. Han har tidigare arbetat som politiskt sakkunnig på justitiedepartementet och har en bakgrund som viceordförande i Fria Moderata Studentförbundet.

Tristan Harnung arbetar för Kristdemokraterna i Europaparlamentet. Han har tidigare jobbat med regeringsuppdrag och EU-frågor hos Vinnova, varit fellow hos Nordic Innovation House New York, samt trainee vid Sveriges ambassad i Sydkorea och den svensk-amerikanska handelskammaren i Washington DC. Tristan har en politices kandidatexamen från Uppsala universitet.

 

Anastasia Lenenko arbetar till vardags som politisk sekreterare i utrikesutskottet och EU-nämnden på Moderaternas riksdagskansli. Hon har en bakgrund inom internationella relationer samt EU- och offentlig rätt. Anastasia har aktivt bidragit till olika ukrainska projekt och organisationer, och fortsätter sitt engagemang som volontär. Hon har bland annat hjälpt till med översättning av SoldF för ZSUs soldatutbildning. Intresset för säkerhet, försvar och utrikesfrågor är de drivande krafterna bakom hennes studier och yrkesengagemang.

Mattias Levin studerar masterprogrammet i statsvetenskap vid Uppsala Universitet och har en kandidatexamen i militärhistoria från Försvarshögskolan samt en magisterexamen i företagsekonomi. Han har tidigare arbetat på Svenskt Näringsliv och gör för närvarande praktik på Säkerhets- och Försvarsföretagen.

Linnéa Ljungar arbetar på Folk och Försvar som projektledare för Försvars- och säkerhetsakademin (FOSA) och är programansvarig för området unga, fred och säkerhet. I Linnéas roll som programansvarig på Folk och Försvar modererar hon seminarier och podcasts, arrangerar rundabordssamtal och utbildningsdagar, samt skriver artiklar och genomför intervjuer. Hon har en Politices kandidatexamen från Lunds universitet.

Emil Källqvist jobbar som politisk rådgivare för Moderaterna i Europaparlamentet. Tidigare har han arbetat som kommunikationskonsult och praktiserat vid Svenskt Näringslivs kontor i Bryssel. Han har en kandidatexamen i internationellt företagande från Uppsala universitet och har även studerat handelsrätt. Emil sitter i styrelsen för Svenska Paneuropaföreningen och är ledamot i Fria Moderata Studentförbundets internationella kommitté

Christoffer Nilsson arbetar som näringspolitisk expert på Kompetensföretagen, Almega. Christoffer har tidigare arbetat som konsult inom public affairs och innan dess för Centerpartiet i Stockholm stad och Sundbyberg. Han har en masterexamen i Statsvetenskap och är särskilt intresserad av tjänstesektorns roll inom totalförsvaret.

Johannes Nordin arbetar som Junior Research Fellow vid Institutet för Säkerhets- och Utvecklingspolitik. Johannes är associerad med International Development Research Network och deltar även i en fokusgrupp vid British American Security Information Council. Han har en masterexamen i internationella relationer samt en politices kandidatexamen från Linköpings Universitet.

Frida Pamliden tillträder som expert på beredskaps- och säkerhetsfrågor på Svenskt Näringsliv under våren 2024. Parallellt läser hon sin sista mastertermin på Försvarshögskolan samt är engagerad i organisationen Femme Defence. Sedan tidigare har Frida en examen i nationalekonomi från Politices kandidatprogram i Uppsala samt erfarenhet från Regeringskansliet då hon suttit på sekretariatet för ordförandeskapet i OSCE 2021, FN-mötet Stockholm+50 2022 samt EU-ordförandeskapet 2023.

Charlotte Storch har en masterexamen i statsvetenskap från Stockholms Universitet och en kandidat från Freie Universität Berlin. Hon arbetar på Konrad-Adenauer-Stiftungs Nordenkontor. Tidigare har hon praktiserat och arbetat i staben på Naturskyddsföreningens rikskansli, samt med olika relationsbyggande utbytesprojekt i den tysk-östeuropeiska, främst polska, kontexten.