Årets utrikesakademi

Utrikesakademins alumner återfinns på arbetsplatser som Riksdagen, Försvarsmakten, eu-parlamentet, konsult- och kommunikationsbyråer och Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Därtill har flera alumner gjort praktik på arbetsplatser som eu-parlamentet, usa:s kongress, Sveriges ständiga representation vid eu och Frivärld. Utöver politiskt engagemang och fortsatt utbildning är långa av Utrikesakademins alumner aktiva inom de borgerliga ungdoms- och studentförbunden.

Måns Arvidsson har en masterexamen i International Political Economy från London School of Economics (LSE) och en kandidatexamen i nationalekonomi från Lunds Universitet. Därtill har han studerat arabiska och filosofi. Måns har erfarenhet av svensk utrikespolitik både från anställning vid Utrikesdepartementet I Stockholm samt från att ha praktiserat vid Sveriges ambassad I Riyadh, Saudiarabien. Särskilt intresserad är han av frågor som tangerar skärningspunkten mellan marknader och politik.

Nikolai Skorpen Andersson arbetar som politiskt sakkunnig inom handelspolitik för Liberalerna i Europaparlamentet. Dessförinnan var han rådgivare i EU:s tidigare handelskommissionär Cecilia Malmströms kabinett. Nikolai har en kandidatexamen i nationalekonomi från Uppsala Universitet. Han har även löst vid the University of Hong Kong.

Fredrik Moberg arbetar som koordinator för Government Relations på försvars- och säkerhetsföretaget Saab, med frågor kopplade till internationellt samarbete, samverkan med myndigheter och omvärldsbevakning. Fredrik har en kandidatexamen i Freds- och Konfliktvetenskap och en mastersexamen i Globala Studier ifrån Lunds Universitet. Tidigare har Fredrik arbetat på European Spallation Source och varit praktikant på Sveriges Ambassad i Singapore. Fredrik är även Reservofficer i Försvarsmakten.

Amanda Broberg jobbar till vardags som student- och marknadsansvarig på Timbro förlag och skriver krönikor i Borås Tidning. Har tidigare arbetat som ledarskribent på Borås Tidning, Svenska Nyhetsbyrån och Barometern-OT. Studerat humaniora och ekonomisk historia vid Göteborgs Universitet. Bakgrund i Moderata ungdomsförbundet. Intresserad av idéstyrd utrikespolitik i allmänhet och interventionism versus isolationism i synnerhet.

Tom Samuelsson har en kandidatexamen i strategisk kommunikation från Lunds universitet, och har studerat krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Toms säkerhetspolitiska huvudintresse är hybridkrigföring, med fokus på internationell förmågeutveckling inom cyberkrigföring och påverkansoperationer. Tom har tidigare arbetat som kommunikationsstrateg vid Försvarshögskolan, och arbetar idag med politisk kommunikation.

Hanna Olofsson arbetar som projektledare på Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). Sen tidigare har Hanna en kandidatexamen i Säkerhet och krishantering från Försvarshögskolan. Hon spenderade delar av sin kandidatutbildning vid the Department of War Studies vid Kings College London och vid den internationella skolan på the Hebrew University of Jerusalem. Hanna har även en bakgrund inom svensk politik och Sweden for Democrats abroad.

Lina Forsmanhar under hösten 2019 arbetat som politisk rådgivare för Kristdemokraterna i Europaparlamentet. Hon har där bevakat utskottet för utrikespolitik och underutskottet för mänskliga rättigheter. Tidigare arbetade hon som hållbarhetskonsult, och har därför ett speciellt intresse för hur det säkerhetspolitiska läget påverkar hållbar omställning. Hon har en BSc. i biofysikalisk kemi från Imperial College London och en MSc. inom Globala affärer och Hållbarhet från Rotterdam School of Management. Under sin studietid arbetade hon för volontärorganisationen Global Brigades, och anordnade resor till Ekumfi-Nanabin i Ghana för lokal kapacitetsuppbyggnad.

Helena Risting är utbildad sjöofficer och jobbar till vardags i Försvarsmakten på en korvett av Visby-klass. Från Försvarshögskolan finns en kandidat i krigsvetenskap och även utbytesstudier från Tysklands motsvarande militärhögskola Helmut Schmidt Universität. Utöver sitt intresse för internationella relationer brinner Helena extra för ungt ledarskap och är ideellt engagerad som kursledare på Konungens stiftelse för ungt ledarskap och Scouternas folkhögskola.

Sofia Widegren arbetar som parlamentarisk jurist på Moderaternas riksdagskansli under tjänstledighet från advokatbyrån Hannes Snellman. Har en juristexamen och är särskilt inriktad mot medie- och it-rätt varför frågor som oberoende domstolar, fria medier och informationssäkerhet är av stort intresse. Hon har tidigare arbetat som ledarskribent och som politisk tjänsteman i justitieutskottet, konstitutionsutskottet och i Moderaternas gruppledning.

Johan Floderus jobbar med migrations- och säkerhetsfrågor på EU-kommissionen. Han har tidigare jobbat inom bistånd och med EUs internationella utvecklingssamarbete. Han har en kandidat i filosofi, politik och ekonomi från Oxford-universitetet och en master i utvecklingsekonomi från SOAS, London. Han är särskilt intresserad av sambanden mellan krig och konflikt, klimat- och miljökriserna, människor på flykt och europeisk sammanhållning. Han studerade persiska vid Försvarets tolkskola under sin värnplikt. Han har bott kortare perioder i Teheran, Bangalore och New York.

Rebecka Lindsten har bott utomlands de senaste 6 åren där jag bland annat gjorde militärtjänstgöring. Har en kandidatexamen i statskunskap med inriktning på anti-terror, globala affärer och konfliktlösning, från IDC Herzliya. Praktiserade vid the International Institute for Counter Terrorism i samband med studierna. Ett stort intresse är säkerhetsfrågor och utrikespolitik i mellanöstern.

Anton Roos är försvars- och säkerhetspolitisk talesperson för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet samt vice ordförande för dess internationella utskott. Utöver detta sitter han i Ungdomens Nordiska Råds presidium med en adjungerad plats i Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur. Till vardags studerar han krigs- och statsvetenskap på Försvarshögskolan respektive Stockholms universitet. Anton är även deltidssoldat på Amfibieregementet, där han tidigare arbetade på heltid.

Per Stenius är MSc. student i International Business and Politics vid Köpenhamns handelshögskola där fokus ligger på internationell handels- och penningpolitik samt säkerhetspolitik. Vid sidan arbetar han med affärsutveckling som lifescience-konsult. Per har tidigare studerat en BSc. i Strategic Management vid Lunds Universitet och en BSc. i International Business and Politics vid Köpenhamns handelshögskola. Tidigare har han arbetat som koordinator mellan försvarsdepartementet och SAP. Per har tidigare suttit i styrelsen för SSU i Södermanland, samt företrätt SSU-förbundet vid sammanträden i Montenegro, Tyskland och Danmark. Förutom att öva på sitt danska uttal hänger han sig åt träning och vandring på fritiden.

Adam Reuben har en Master of Laws i internationell rätt från University of the West of England och en Master of Research från Bristol University. Han har särskilt inriktat sig på europeisk migrationspolitik och klimatdriven migration. Idag är han handläggare hos Tomas Tobé i Europaparlamentet, med särskilt fokus på migration och LIBE-utskottet.

Philip Anstrén är lobbyist och skribent med ett stort engagemang för Latinamerika, Kina och Taiwan samt solidaritet mellan demokratier. Han har en kandidatexamen i filosofi och internationella relationer från St Andrews University och en masterexamen i internationell politik från Georgetown University, där han också var Fulbrightstipendiat. Han har arbetat och praktiserat hos bland annat Amnesty International, Act Svenska kyrkan och EU:s delegation i USA och har publicerat artiklar om internationell politik i Säkerhetsrådet, Svenska dagbladet, Göteborgsposten och Global Bar. Han är alltid öppen för nya professionella möjligheter!

Anna-Lotta Önnered arbetar på Utrikesdepartementet och genomgår Diplomatprogrammet med placering på Enheten för Asien och Oceanien. Anna-Lotta har tidigare arbetat på Sveriges ambassad i Turkiet, med särskilt fokus på inrikespolitik och mänskliga rättigheter. Andra ansvarsområden har inkluderat säkerhetspolitiska frågor och Sydasien. Hon har en kandidatexamen i Internationella Relationer från London School of Economics and Political Science (LSE) och var under studietiden ordförande för LSE:s studentförening för internationella relationer.

Henrik Almén har studerat statsvetenskap vid Stockholms Universitet och arbetar för närvarande som projektledare på stiftelsen Raoul Wallenberg Academy. Sedan 2019 är han ordförande för organisationen Ung Media, en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som samlar skoltidningar, studentradio och andra föreningar för unga medieproducenter. Henrik är intresserad av bland annat säkerhetspolitiska frågor och den liberala demokratins förutsättningar.

Kajsa Dovstad är till vardags läkare, som just nu gör sin allmäntjänstgöring, AT. Förutom en M.D. från Uppsala Universitet har hon läst kurser i statsvetenskap och politisk filosofi. Hon är verksam som ledarskribent, skriver bland annat regelbundet krönikor i Göteborgs-Posten och har tidigare varit på Expressens ledarsida. Hon är särskilt intresserad av säkerhetsfrågor kopplade till sjukdom och hälsa, och har sedan uppväxten i örlogsstaden Karlskrona ett grundmurat engagemang för försvarspolitik.

Ulla Lovcalic är ordförande för Liberala ungdomsförbundets internationella utskott tillika förbundets internationella sekreterare samt fd distriktsordförande för LUF Uppsala. Ulla har en Politices kandidatexamen med inriktning i statskunskap från Uppsala universitet och kommer under våren att fortsätta sina universitetsstudier inom tyska. Ulla arbetar deltid som kommunikatör på Svenskt Näringslivs Ekonomifakta. Ulla har tidigare deltagit på Timbros spetsutbildning Reformakademin samt Folk och Försvars Försvars- och Säkerhetsakademin.

Ella Shoshan är konsult på 4C Strategies där hon arbetar med risk och säkerhetsfrågor inom den finansiella sektorn. Hon har en juristexamen från Stockholms universitet och gjorde praktik på Försvarsdepartementet samtidigt som hon skrev sin examensuppsats om cyberspionage. Inom ramen för juristutbildningen var Ella utbytesstudent på masterprogrammet International Security and Diplomacy vid Tel-Aviv University. Tidigare arbetade Ella med försvars- och säkerhetsfrågor på Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, och var bland annat stationerad i London under 2017. Ella är alumn från Stureakademin 2019. Hon har en bakgrund som dansare från Kungliga Svenska Balettskolan.

Boudicca Georgii Hellberg studerar till en masterexamen i europeisk politik vid University of Oxford och har en kandidatexamen i internationella relationer från University of St Andrews. Hon har arbetserfarenhet av bland annat omvärldsanalys, företagsutredningar och externa relationer. Boudicca kommer senast från tankesmedjan The Royal Institute of International Affairs (Chatham House) i London.

Naod Habtemichael är före detta förbundsordförande för Centerstudenter. Han har tidigare studerat nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Vid sidan av sitt engagemang i studentpolitik och sina studier är han aktiv inom kommunpolitiken hemma i Göteborg. Han har ett stort intresse för försvarspolitik, miljö- och klimatpolitik samt handelsfrågor. I fjol genomförde Naod tankesmedjan Timbros utbildning Stureakademin.