Årets utrikesakademi

Utrikesakademins alumner återfinns på arbetsplatser som Riksdagen, Försvarsmakten, eu-parlamentet, konsult- och kommunikationsbyråer och Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Därtill har flera alumner gjort praktik på arbetsplatser som eu-parlamentet, usa:s kongress, Sveriges ständiga representation vid eu och Frivärld. Utöver politiskt engagemang och fortsatt utbildning är långa av Utrikesakademins alumner aktiva inom de borgerliga ungdoms- och studentförbunden.

Måns Arvidsson har en masterexamen i International Political Economy från London School of Economics (LSE) och en kandidatexamen i nationalekonomi från Lunds Universitet. Därtill har han studerat arabiska och filosofi. Måns har erfarenhet av svensk utrikespolitik både från anställning vid Utrikesdepartementet I Stockholm samt från att ha praktiserat vid Sveriges ambassad I Riyadh, Saudiarabien. Särskilt intresserad är han av frågor som tangerar skärningspunkten mellan marknader och politik.

Fredrik Moberg arbetar som koordinator för Government Relations på försvars- och säkerhetsföretaget Saab, med frågor kopplade till internationellt samarbete, samverkan med myndigheter och omvärldsbevakning. Fredrik har en kandidatexamen i Freds- och Konfliktvetenskap och en mastersexamen i Globala Studier ifrån Lunds Universitet. Tidigare har Fredrik arbetat på European Spallation Source och varit praktikant på Sveriges Ambassad i Singapore. Fredrik är även Reservofficer i Försvarsmakten.

Tom Samuelsson har en kandidatexamen i strategisk kommunikation från Lunds universitet, och har studerat krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Toms säkerhetspolitiska huvudintresse är hybridkrigföring, med fokus på internationell förmågeutveckling inom cyberkrigföring och påverkansoperationer. Tom har tidigare arbetat som kommunikationsstrateg vid Försvarshögskolan, och arbetar idag med politisk kommunikation.

Sofia Widegren arbetar som parlamentarisk jurist på Moderaternas riksdagskansli under tjänstledighet från advokatbyrån Hannes Snellman. Har en juristexamen och är särskilt inriktad mot medie- och it-rätt varför frågor som oberoende domstolar, fria medier och informationssäkerhet är av stort intresse. Hon har tidigare arbetat som ledarskribent och som politisk tjänsteman i justitieutskottet, konstitutionsutskottet och i Moderaternas gruppledning.

Johan Floderus jobbar med migrations- och säkerhetsfrågor på EU-kommissionen. Han har tidigare jobbat inom bistånd och med EUs internationella utvecklingssamarbete. Han har en kandidat i filosofi, politik och ekonomi från Oxford-universitetet och en master i utvecklingsekonomi från SOAS, London. Han är särskilt intresserad av sambanden mellan krig och konflikt, klimat- och miljökriserna, människor på flykt och europeisk sammanhållning. Han studerade persiska vid Försvarets tolkskola under sin värnplikt. Han har bott kortare perioder i Teheran, Bangalore och New York.

Adam Reuben har en Master of Laws i internationell rätt från University of the West of England och en Master of Research från Bristol University. Han har särskilt inriktat sig på europeisk migrationspolitik och klimatdriven migration. Idag är han handläggare hos Tomas Tobé i Europaparlamentet, med särskilt fokus på migration och LIBE-utskottet.

Philip Anstrén är lobbyist och skribent med ett stort engagemang för Latinamerika, Kina och Taiwan samt solidaritet mellan demokratier. Han har en kandidatexamen i filosofi och internationella relationer från St Andrews University och en masterexamen i internationell politik från Georgetown University, där han också var Fulbrightstipendiat. Han har arbetat och praktiserat hos bland annat Amnesty International, Act Svenska kyrkan och EU:s delegation i USA och har publicerat artiklar om internationell politik i Säkerhetsrådet, Svenska dagbladet, Göteborgsposten och Global Bar. Han är alltid öppen för nya professionella möjligheter!

Anna-Lotta Önnered arbetar på Utrikesdepartementet och genomgår Diplomatprogrammet med placering på Enheten för Asien och Oceanien. Anna-Lotta har tidigare arbetat på Sveriges ambassad i Turkiet, med särskilt fokus på inrikespolitik och mänskliga rättigheter. Andra ansvarsområden har inkluderat säkerhetspolitiska frågor och Sydasien. Hon har en kandidatexamen i Internationella Relationer från London School of Economics and Political Science (LSE) och var under studietiden ordförande för LSE:s studentförening för internationella relationer.

Henrik Almén har studerat statsvetenskap vid Stockholms Universitet och arbetar för närvarande som projektledare på stiftelsen Raoul Wallenberg Academy. Sedan 2019 är han ordförande för organisationen Ung Media, en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som samlar skoltidningar, studentradio och andra föreningar för unga medieproducenter. Henrik är intresserad av bland annat säkerhetspolitiska frågor och den liberala demokratins förutsättningar.

Kajsa Dovstad är till vardags läkare, som just nu gör sin allmäntjänstgöring, AT. Förutom en M.D. från Uppsala Universitet har hon läst kurser i statsvetenskap och politisk filosofi. Hon är verksam som ledarskribent, skriver bland annat regelbundet krönikor i Göteborgs-Posten och har tidigare varit på Expressens ledarsida. Hon är särskilt intresserad av säkerhetsfrågor kopplade till sjukdom och hälsa, och har sedan uppväxten i örlogsstaden Karlskrona ett grundmurat engagemang för försvarspolitik.

Ella Shoshan är konsult på 4C Strategies där hon arbetar med risk och säkerhetsfrågor inom den finansiella sektorn. Hon har en juristexamen från Stockholms universitet och gjorde praktik på Försvarsdepartementet samtidigt som hon skrev sin examensuppsats om cyberspionage. Inom ramen för juristutbildningen var Ella utbytesstudent på masterprogrammet International Security and Diplomacy vid Tel-Aviv University. Tidigare arbetade Ella med försvars- och säkerhetsfrågor på Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, och var bland annat stationerad i London under 2017. Ella är alumn från Stureakademin 2019. Hon har en bakgrund som dansare från Kungliga Svenska Balettskolan.

Naod Habtemichael är förbundsordförande för Centerstudenter. Han har tidigare studerat nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Vid sidan av sitt engagemang i studentpolitik och sina studier är han aktiv inom kommunpolitiken hemma i Göteborg. Han har ett stort intresse för försvarspolitik, miljö- och klimatpolitik samt handelsfrågor. I fjol genomförde Naod tankesmedjan Timbros utbildning Stureakademin.