Röster om utbildningen

»Utrikesakadmin gav mig kunskaper och perspektiv om utrikes- och säkerhetspolitik som varit väldigt värdefulla. «

Utrikesakadmin gav kunskaper och perspektiv om utrikes- och säkerhetspolitik som varit väldigt värdefulla. De studieresor vi gjorde var intressanta och spännande. Ett särskilt fint minne är besöket i London i slutet av 2015. Utrikesakademin är en av få utbildningar riktade till unga med fokus på utrikes- och säkerhetspolitik. Den ger både kunskap och kontakter som man har stor nytta av. Därför borde man söka sig till UA.

Zebulon Carlander – Politiskt sakkunnig hos utrikesministern

»Utrikesakademin gav mig nya perspektiv på komplexa frågor.«

Utbildningen gav mig även ett fantastiskt nätverk av människor som jag aldrig hade fått möjlighet att träffa annars. Samtal med talare och de andra deltagarna gav ett djup i diskussionerna och skapade en förståelse för olika vinklar och tankar. Utöver intressanta föreläsare och ett fantastiskt närverk var de studieresor vi gjorde under utbildningen till Vilnius och till Boden/Luleå jätteintressanta då vi fick tillgång till individer och platser som annars är svårbesökta. Öppna och ärliga samtal med samtliga representanter under besöken kompletterade de tidigare träffarna med mer praktiska exempel på säkerhets- och utrikespolitik. Att få möjlighet att fortsätta utbyta tankar och knyta kontakter inom alumni nätverket är definitivt en bonus till UA! Du som är intresserad av säkerhets- och utrikespolitik, som vågar utmana dina tankar samt vill träffa drivna och inspirerande individer borde söka till UA!

Hanna Olofsson – Stabschef på Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF

»"som helt opolitisk deltagare har det bästa varit att få samverka med de som till vardags jobbar just med politik och förvaltning"«

Utrikesakademin har varit en unik möjlighet att bredda mina säkerhetspolitiska perspektiv inom ämnesområden som faller utanför mina normala, ingenjörsvetenskapliga referensramar. Både resor och talare har varit av hög kvalitet, men som helt opolitisk deltagare har det bästa varit att få samverka med de som till vardags jobbar just med politik och förvaltning. För dig utan politisk och samhällsvetenskaplig erfarenhet, men som är nyfiken på din egen roll i den större säkerhetspolitiska kontexten, är detta helt rätt utbildning att söka. Jag återgår nu till matteböckerna med många nya insikter och kontakter!

Erik Nyströmer – CIVILINGENJÖR VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

»UTRIKESAKADEMIN VAR OTROLIGT GIVANDE FÖR MIG!«

Den gav mig möjligheter att diskutera intressanta ämnen med precis lika intressanta personer och varje helg bjöd på nya, spännande talare och perspektiv. Jag rekommenderar varmt alla, men kanske framför allt universitetsstuderande, med ett starkt intresse och engagemang för utrikes- och säkerhetspolitik att söka till Utrikesakademin.

Sofia Svensson – MASTERSSTUDENT I RYSK POLITIK VID UNIVERSITY COLLEGE LONDON

»DET ÄR LÄTT ATT SE ATT MÅNGA AV DE VÄRDEFULLA KONTAKTER JAG SKAFFADE GENOM AKADEMIN HAR BIDRAGIT MYCKET TILL ATT JAG HAMNAT DÄR JAG ÄR IDAG.«

De som brinner för säkerhets- och försvarspolitik, som förstår vikten av att nätverka, ställa frågor och lyssna på experter kommer få med sig otroligt mycket under året i Utrikesakademin. Oavsett om du vill jobba med partipolitiska frågor, skriva för en tidning eller arbeta med public affairs på ett säkerhetsföretag är Utrikesaksdemin en ovärderlig utbildning.

Matilda Karlsson – ANALYTIKER, SCANDINAVIAN RISK SOLUTIONS, SRS

»JAG FICK KUNSKAPER OCH MERITER SOM EFTERFRÅGAS AV ARBETSGIVARE VÄRLDEN ÖVER.«

Året gav mig möjligheten att få fördjupade kunskaper i utrikes- och säkerhetspolitik, genom föreläsningar givna av Europas främsta experter på området. Föreläsarna gav också inspiration för framtida studier och arriärsval och tack vare de råden har jag kunnat bygga vidare på mitt cv med kunskaper och meriter som efterfrågas av arbetsgivare världen över. Jag fick även flera nya vänner och hade väldigt roligt. Jag kan varmt rekommendera Utrikesakademin!

Frida Granath – TRAINEE, EUROPAPARLAMENTET

»DET JAG FRAMFÖRALLT TAR MED MIG ÄR DEN HÖGA NIVÅN PÅ FÖRELÄSNINGARNA OCH STUDIERESORNA.«

Att få ta del av före detta statsråd, ambassadörer och andra sakkunnigas analyser av omvärlden och Sveriges roll i den var mycket intressant. Inte minst därför att en majoritet har förstahandserfarenheter som de delade med sig av – något som är långtifrån en självklarhet om man läser en kurs i till exempel ir på universitetet. Att man lär känna många trevliga människor som också gillar säkerhets- och utrikespolitik är självklart en trevlig bonus!

ERIK THYSELIUS – MEDARBETARE AXESS PUBLISHING OCH PROJEKTASSISTENT VID AXEL OCH MARGOT AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

»UTBILDNINGEN GER GODA KUNSKAPER, BRA KONTAKTER OCH DESSUTOM ÄR DEN VÄLDIGT ROLIG!«

Utrikesakademin var en fantastisk möjlighet att få detaljkunskap om viktiga frågor, lyssna på erfarna talare och träffa andra likasinnade. Utrikesakademin är ett måste för den som vill få bred förståelse för den som vill förstå utrikespolitik bortom tidningsrubriker.

Anders Rehnberg – EU- OCH UTRIKESPOLITISK TALESPERSON I LIBERALA UNGDOMSFÖRBUNDET

»DET BÄSTA MED UTRIKESAKADEMIN VAR FÖRELÄSNINGARNA.«

Att få lyssna på och ställa sina frågor till personer som Carl Bildt, Karlis Neretnieks och Hans Brun – experter på sina respektive områden inom utrikes- och säkerhetspolitik – var en fantastisk möjlighet. Det gav verkligen ny kunskap och nya perspektiv. Diskussionerna om idéer, värderingar och praktisk politik med de övriga deltagarna var också väldigt givande. Jag rekommenderar utbildningen varmt!

CATARINA KÄRKKÄINEN – ORDFÖRANDE, FRIA MODERATA STUDENTFÖRBUNDET