Medarbetare

  • Ledning
  • Ordförande
  • Fellows
  • Praktikanter
 

Oscar Jonsson

Vikarierande chef

Oscar Jonsson är vikarierande chef för Frivärld under 2019. Oscar har nyligen skickat in sin avhandling om den ryska förståelsen för modern krigföring vid Department of War Studies, King’s College London. Oscar är associerad forskare vid Försvarshögskolan har varit gästforskare vid UC Berkeley och samt arbetat i Försvarsmaktens Högkvarter med hybridkrigföring och rysk strategi. Oscar har även arbetat med EU:s gemensamma försvars- och säkerhetspolitik vid EU:s Institute för Säkerhetspolitiska Studier i Paris. Oscar har skrivit artiklar i bland annat Foreign Policy, Forbes, Svenska Dagbladet, Expressen och kommenterat försvars- och säkerhetspolitik i svenska och internationella medier.

 

Linnea Hylén

Projektledare

Linnea Hylén arbetar som projektledare med fokus på Frivärlds övergripande verksamhet. Utöver sin roll som projektledare är hon ordförande för nätverket Utrikesakademins alumner. Linnea studerar för närvarande ett masterprogram i Rysslands- & Eurasienstudier vid Uppsala Universitet. Vid sidan av arbetar hon som försvars- och säkerhetspolitiskt profilerad ledarskribent för Liberala Nyhetsbyrån och Södermanlands Nyheter. Linnea har en fil.kand i statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet från Försvarshögskolan. Hon har en bakgrund som politisk sekreterare för Centerpartiet, samt som internationell sekreterare för Centerpartiets Ungdomsförbund.

 

Frida Granath

Verksamhetskoordinator

Frida Granath arbetar som verksamhetskoordinator och bidrar i den rollen till Frivärlds olika program samt tankesmedjans utåtriktade arbete. Utöver det studerar hon en master i Eurasienstudier vid Uppsala Universitet. Frida har tidigare arbetat i Bryssel för den moderate europaparlamentarikern Gunnar Hökmark och gjort praktik på UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien. Hon har en kandidat i statsvetenskap med inriktning mot internationella relationer från Göteborgs Universitet och har även studerat internationella relationer vid Uniwersytet Warszawski. Frida talar grundläggande ryska och har ett särskilt intresse för EU som säkerhetspolitisk aktör.

 

Ludvig Gunterberg tjänstgör som nuvarande praktikant på Frivärld. Praktiken utgör Ludvigs femte termin på politices kandidatprogrammet som han läser på Karlstad Universitet. Under sin studietid har Ludvig varit engagerad i ett flertal olika studentföreningar där bland Moderata studenter. Dessförinnan har Ludvig varit anställd som yrkessoldat i tre år där han medverkade i ett flertal internationella övningar samt var delaktig i EU:s snabbinsatsstyrka Nordic Battlegroup 15. Från sin tid i försvarsmakten tar Ludvig framförallt med sig ett intresse för säkerhetspolitiska frågor.

 

Katarina Tracz

Chef (tjänstledig)

Katarina Tracz har arbetat på Frivärld sedan starten 2011. Hon har bred erfarenhet av utrikespolitisk analys och opinionsbildning med särskilt fokus på säkerhetsfrågor. Katarina är en flitigt anlitad debattör och analytiker och har publicerats och citerats i ledande svenska och internationella tidningar. Hon är författare till boken Fredens hav? Ökade spänningar kring Östersjön. 2017 valdes hon av The German Marshall Fund of the United States ut till att delta i the Marshall Memorial Fellowship, ett flaggskeppsprogram för transatlantiskt ledarskap. Katarina är styrelseledamot i Allmänna Försvarsföreningen.