Medarbetare

  • Ledning
  • Ordförande
  • Fellows
  • Praktikanter

Anna Rennéus Guthrie är chef för tankesmedjan Frivärld. Anna Rennéus Guthrie har en mångårig bakgrund som journalist och opinionsbildare med fokus på politik och näringsliv. Sveriges europeiska identitet, liksom roll i världen som försvarare av frihet och demokrati, är områden som engagerar henne på djupet. Liksom en stark tro på att världen behöver en fördjupad transatlantisk relation, mer av marknadsekonomi, fria medier och yttrandefrihet. Den pågående utvecklingen där västvärlden och Sverige, inte minst genom sina affärsrelationer, blivit en måltavla för auktoritära staters intressen är något som Anna Rennéus Guthrie lyft i olika sammanhang. Anna har en bred utbildningsbakgrund inom humaniora och samhällsvetenskap (däribland fil.kand litteraturvetenskap, masterutbildning internationell journalistik, samt studier i religionsvetenskap och  engelska) utbildad vid Edinburgh University, Södertörns högskola, Stockholms universitet samt deltagit i PfP kurs i europeisk säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan.

 

Astrid Nord

Verksamhetskoordinator

Astrid Nord arbetar som verksamhetskoordinator på tankesmedjan Frivärld. Hon har tidigare arbetat som handläggare på Centerpartiets internationella kansli. Hon har en kandidatexamen i internationella relationer från Malmö Universitet och studerar i dagsläget kinesiska. Hon är alumn från Frivärlds Utrikesakademi, Centerpartiets internationella akademi och Folk och Försvars Förvars- och säkerhetsakademi. Två stora intressen är säkerhets- och utrikespolitik, med ett särskilt fokus på Kina.

 

Theo Tsappos

Praktikant

Theo Tsappos är praktikant på Frivärld under vårterminen 2024. Praktiken utgör avslutande termin för programstudierna med statskunskap som huvudämne vid Uppsala universitet. Han har även studerat internationella relationer vid Stockholms universitet samt nygrekiska vid Lunds universitet. Theo har ett brett intresse för säkerhets- och utrikespolitiska frågor vilket också är vad som motiverat hans studier. 

 

Dino Ekdal

Producent, Säkerhetsrådet podcast

Dino Ekdal är producent för Frivärlds podcast Säkerhetsrådet.
Han har en kandidatexamen i statsvetenskap och en master i European Affairs från Lunds Universitet. Dino arbetar som utredare vid Liberalernas riksdagskansli.