Medarbetare

  • Ledning
  • Ordförande
  • Fellows
  • Praktikanter

Katarina Tracz är chef för tankesmedjan Frivärld. Hon har bred erfarenhet av utrikespolitisk analys och opinionsbildning med särskilt fokus på transatlantiska relationer och europeisk säkerhet. Katarina är en flitigt anlitad debattör och analytiker och har publicerats och citerats i ledande svenska och internationella tidningar. Hon är författare till boken Fredens hav? Ökade spänningar kring Östersjön (Frivärld, 2015). Katarina har tidigare arbetat som International Research Fellow på McCain Institute for International Leadership i Washington DC och även varit Marshall Memorial Fellow på the German Marshall Fund of the United States, ett flaggskeppsprogram för transatlantiskt ledarskap. Katarina är styrelseledamot i Allmänna Försvarsföreningen.

 

Margareta Barabash

Verksamhetskoordinator

Margareta Barabash är verksamhetskoordinator på Frivärld. Hon studerar masterprogrammet i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har även studerat Israel- och Mellanösternpolitik vid Tel Aviv University. Margareta har en bakgrund som chefredaktör för Stockholm Journal of International Affairs, samt som pressekreterare för Utrikespolitiska förbundet Sverige. Hon är även viceordförande för Fria Moderata Studentförbundet.

 

Jesper Lehto

Praktikant

Jesper Lehto är praktikant på Frivärld under vårterminen 2021. Praktiken utgör hans sista termin på Politices kandidatprogrammet vid Uppsala universitet, där han läser statsvetenskaplig inriktning. Jesper har en bakgrund som journalist på bland annat Jönköpings-Posten och är, vid sidan om sina studier, deltidsanställd som amfibiesoldat. Tiden i Försvarsmakten har lett till ett fördjupat intresse för försvarspolitik och frågor relaterade till både det civila och militära försvaret.