Medarbetare

  • Ledning
  • Ordförande
  • Fellows
  • Praktikanter

Katarina Tracz har arbetat på Frivärld sedan starten 2011. Hon har bred erfarenhet av utrikespolitisk analys och opinionsbildning med särskilt fokus på säkerhetsfrågor. Katarina är en flitigt anlitad debattör och analytiker och har publicerats och citerats i ledande svenska och internationella tidningar. Hon är författare till boken Fredens hav? Ökade spänningar kring Östersjön. 2017 valdes hon av The German Marshall Fund of the United States ut till att delta i the Marshall Memorial Fellowship, ett flaggskeppsprogram för transatlantiskt ledarskap. Katarina är styrelseledamot i Allmänna Försvarsföreningen.

 

Linnea Hylén

Projektledare

Linnea Hylén arbetar som projektledare med fokus på Frivärlds övergripande verksamhet. Utöver sin roll som projektledare är hon ordförande för nätverket Utrikesakademins alumner. Linnea studerar för närvarande ett masterprogram i Rysslands- & Eurasienstudier vid Uppsala Universitet. Vid sidan av arbetar hon som försvars- och säkerhetspolitiskt profilerad ledarskribent för Liberala Nyhetsbyrån och Södermanlands Nyheter. Linnea har en fil.kand i statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet från Försvarshögskolan. Hon har en bakgrund som politisk sekreterare för Centerpartiet, samt som internationell sekreterare för Centerpartiets Ungdomsförbund.

 

Frida Granath

Verksamhetskoordinator

Frida Granath arbetar som verksamhetskoordinator och bidrar i den rollen till Frivärlds olika program samt tankesmedjans utåtriktade arbete. Utöver det studerar hon en master i Eurasienstudier vid Uppsala Universitet. Frida har tidigare arbetat i Bryssel för den moderate europaparlamentarikern Gunnar Hökmark och gjort praktik på UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien. Hon har en kandidat i statsvetenskap med inriktning mot internationella relationer från Göteborgs Universitet och har även studerat internationella relationer vid Uniwersytet Warszawski. Frida talar grundläggande ryska och har ett särskilt intresse för EU som säkerhetspolitisk aktör.