Anna Rennéus Guthrie

Anna Rennéus Guthrie är chef för tankesmedjan Frivärld. Anna Rennéus Guthrie har en mångårig bakgrund som journalist och opinionsbildare med fokus på politik och näringsliv. Sveriges europeiska identitet, liksom roll i världen som försvarare av frihet och demokrati, är områden som engagerar henne på djupet. Liksom en stark tro på att världen behöver en fördjupad transatlantisk relation, mer av marknadsekonomi, fria medier och yttrandefrihet. Den pågående utvecklingen där västvärlden och Sverige, inte minst genom sina affärsrelationer, blivit en måltavla för auktoritära staters intressen är något som Anna Rennéus Guthrie lyft i olika sammanhang. Anna har en bred utbildningsbakgrund inom humaniora och samhällsvetenskap (däribland fil.kand litteraturvetenskap, masterutbildning internationell journalistik, samt studier i religionsvetenskap och  engelska) utbildad vid Edinburgh University, Södertörns högskola, Stockholms universitet samt deltagit i PfP kurs i europeisk säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan.