Utrikesakademin

OM UTBILDNINGEN.

Utrikesakademin är Frivärlds årslånga spetsutbildning för framtidens utrikes- och säkerhetspolitiska experter, beslutsfattare och opinionsbildare. Utrikesakademins övergripande syfte är att ge yngre blivande opinionsbildare, experter och beslutsfattare en kvalificerad utbildning och nätverksmöjligheter med fokus på utrikes- och säkerhetspolitik.

FÖR VEM ÄR UTRIKESAKADEMIN?

Hit antas unga personer med omfattande intresse av och erfarenhet från att engagera sig i utrikes- och säkerhetspolitiken. Utbildningens deltagare har varierande bakgrunder med erfarenheter från bland annat partipolitik, frivilligorganisationer, universitetsvärlden, forskning, journalistik, myndigheter och näringsliv. Utrikesakademin har arrangerats sedan 2015 och riktar sig till personer mellan 20‒30 år.

UTBILDNINGENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL.

Under ett läsår på Utrikesakademin får studenter ta del av såväl föreläsningar som studieresor. Läsåret består av fem föreläsningsdagar som är strukturerade kring olika temaområden. Återkommande teman har exempelvis har varit Säkerhetspolitik, Framtidens Europa, Ideologier samt Näringsliv och handel.

FÖRELÄSARE.

Bland föreläsarna märks Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister, Karlis Neretnieks, tidigare chef för Försvarshögskolan Anna Wieslander, Nordeuropachef vid Atlantic Council, Gudrun Persson, projektledare foi och Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Rektor för Utrikesakademin är Frivärlds chef Katarina Tracz.

STUDIERESOR.

Studieresor har arrangerats till Berlin, Washington D.C., Bryssel, Riga, Tallin och London. Under studieresorna får studenterna träffa lokala representanter från politiken, journalistiken och näringslivet. Bland de senaste årens studieresor återfinns bland annat besök på Pentagon, Natos högkvarter i Bryssel, och Stratcom i Riga. Andra besök som gjorts har varit hos The Economist och på 10 Downing Street.

STIPENDIUM.

Inom ramen för Utrikesakademin delas stipendium ut för studier eller praktik. Stipendium har delats ut till bland andra Aaron Korewa som är fellow vid The McCain Institute for International Leadership i Washington, d.c. och till Johanna Nyman som studerar på College of Europe i Brügges. Sedan 2017 delas även Mats Johanssons stipendium ut, ett stipendium uppkallat efter Utrikesakademins grundare.

PRAKTIK.

Studenterna ges även möjlighet att författa rapporter för Frivärld samt publicera gästledare på Svenska Dagbladets gästledarblogg Säkerhetsrådet. Utrikes-akademins studenter och alumner får också inbjudningar till exklusiva konferenser och seminarium.

ANSÖKAN.

Ansökan till Utrikesakademin 2021 har inte öppnat än, då vi på grund av coronapandemin fått göra om vår utbildning utifrån rådande omständigheter. Vi ser nu över hur vi kan genomföra nästa års utbildning med hänsyn till säkerhet och hälsa för studenter och personal.