Utrikesakademin

OM UTBILDNINGEN.

Utrikesakademin är Frivärlds årslånga spetsutbildning för framtidens utrikes- och säkerhetspolitiska experter, beslutsfattare och opinionsbildare. Utrikesakademins övergripande syfte är att ge yngre blivande opinionsbildare, experter och beslutsfattare en kvalificerad utbildning och nätverksmöjligheter med fokus på utrikes- och säkerhetspolitik.

FÖR VEM ÄR UTRIKESAKADEMIN?

Hit antas unga personer med omfattande intresse av och erfarenhet från att engagera sig i utrikes- och säkerhetspolitiken. Utbildningens deltagare har varierande bakgrunder med erfarenheter från bland annat partipolitik, frivilligorganisationer, universitetsvärlden, forskning, journalistik, myndigheter och näringsliv. Utrikesakademin har arrangerats sedan 2015 och riktar sig till personer mellan 20‒30 år.

UTBILDNINGENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL.

Under ett läsår på Utrikesakademin får studenter ta del av såväl föreläsningar som studieresor. Läsåret består av fem föreläsningsdagar som är strukturerade kring olika temaområden. Återkommande teman har exempelvis har varit Säkerhetspolitik, Framtidens Europa, Ideologier samt Näringsliv och handel.

FÖRELÄSARE.

Bland föreläsarna märks Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister, Karlis Neretnieks, tidigare chef för Försvarshögskolan Anna Wieslander, Nordeuropachef vid Atlantic Council, Gudrun Persson, projektledare foi och Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, Björn Jerdén, chef över Nationellt Kunskapscentrum om Kina, Hanna Linderstål, vd för Earhart Business Protection Agency. Rektor för Utrikesakademin är Frivärlds chef Anna Rennéus Guthrie.

STUDIERESOR.

Studieresor har arrangerats till Berlin, Washington D.C., Bryssel, Riga, Tallinn och London. Under studieresorna får studenterna träffa lokala representanter från politiken, journalistiken och näringslivet. Bland de senaste årens studieresor återfinns bland annat besök på Pentagon, Natos högkvarter i Bryssel, och Stratcom i Riga. Andra besök som gjorts har varit hos The Economist och på 10 Downing Street.

STIPENDIUM.

Inom ramen för Utrikesakademin delas stipendium ut för studier eller praktik. Stipendium har delats ut till bland andra Aaron Korewa som är fellow vid The McCain Institute for International Leadership i Washington, d.c. och till Johanna Nyman som studerar på College of Europe i Brügges. Sedan 2017 delas även Mats Johanssons stipendium ut, ett stipendium uppkallat efter Utrikesakademins grundare.

PRAKTIK.

Studenterna ges även möjlighet att författa rapporter för Frivärld samt publicera inlägg på Frivärlds blogg Säkerhetsrådet. Utrikes-akademins studenter och alumner får också inbjudningar till exklusiva konferenser och seminarium.

ANSÖKAN.

Ansökningsperioden för Utrikesakademin 2024 är stängd. Ansökan till nästa års Utrikesakademi öppnar i november 2024.