Om oss

Tankesmedjan Frivärld bedriver opinionsbildning inom utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Vårt mål är att stimulera och påverka diskussionen kring vilka idéer och perspektiv som ska styra svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Frivärld är partipolitiskt obundet och vilar på en frihetlig värdegrund. Vi tror på fria samhällen, fria individer och fria marknader. Frivärlds verksamhet är strukturerad kring fyra temaområden: säkerhetspolitik, demokrati och internationell rättsordning, näringsliv och globalisering samt Framtid Europa.

1. Säkerhetspolitik

Frivärld arbetar för att stimulera en välinformerad och djupgående debatt kring frågor som är centrala för Sveriges säkerhet, av såväl traditionell militär karaktär som inflytelseoperationer och hybrida hot. Här inkluderas också frågan om svenskt medlemskap i Nato och ökade försvarsanslag.

2. Demokrati och internationell rättsordning

Den liberala demokratin är under stor press. Grundläggande mänskliga rättigheter blir allt mer ifrågasatta och undermineras av populistiska partier, auktoritära regimer och antidemokratiska rörelser. Frivärld arbetar för att bevara den liberala demokratin samt den globala rättsordningen som grund för samhällssystem och internationella relationer.

3. Näringsliv och globalisering

Den globala frihandelns roll är starkt ifrågasatt. I tider då allt fler hemfaller till protektionism och instängdhet är det av högsta vikt att främja entreprenörskap, frihandel och globalisering – som alla är grundläggande för välstånd och innovationsrikedom världen över.

4. Framtid Europa

Det europeiska samarbete som växt fram sedan andra världskriget har blivit ett unikt och framgångsrikt samarbetsprojekt. Dock hotas EU idag av såväl interna som externa utmaningar vilket kan hota unionens framtid. Frivärld värnar EU-samarbetet som ett av Sveriges främsta verktyg för att främja demokrati, frihet, och handel samt att unionen får en större roll inom utrikes- och säkerhetspolitiken.

Frivärlds verksamhet består av seminarier, konferenser, rundabordssamtal, nätverksträffar samt rapport- och skriftpublicering. Tankesmedjan driver också Utrikesakademin, som samlar ett tjugotal av framtidens utrikes- och säkerhetspolitiska beslutsfattare, experter och opinionsbildare för en ettårig utbildning bestående av föreläsningsdagar med ledande experter, nätverksträffar och studieresor.

Frivärlds huvudfinansiär och huvudman är Stiftelsen Fritt Näringsliv.