Alumner

Utrikesakademins alumner återfinns på arbetsplatser som Riksdag och departement, beredskapsmyndigheter och Försvarsmakten, diverse EU-institutioner, konsult- och kommunikationsbyråer samt på olika platser inom akademin. Utrikesakademin har även en alumniförening som återkommande anordnar olika evenemang.

Här kan du läsa om tidigare års upplagor.

Utrikesakademin 2023 bestod av 15 studenter med bakgrunder från partipolitik, näringsliv, myndigheter, NGO:s samt akademi. Rektor för utbildningen 2023 var Katarina Tracz. Läsåret bestod av fyra föreläsningsdagar med teman idéer och ismer i utrikespolitiken, Sverige och säkerheten, och Teknik, geopolitik och strategi.

Utöver detta genomfördes studieresor till Kiruna och Warszawa.

Lucas Persson
, Victoria Holmqvist
, Dino Ekdal
, Lucas Ljungberg
, Vendela Runold
, Lise Stenberg
, Robin Sällström
, Erik Nyströmer
, Moa Ryberg
, Alexandra Tawaifi
, Olivia Karlsson
, Wictor Wallenius
, Elin Olofsson
, Axel Lundell

Utrikesakademin 2022 bestod av 18 studenter med bakgrunder från partipolitik, näringsliv, myndigheter, NGO:s samt akademi. Rektorer för utbildningen var Katarina Tracz och Emanuel Örtengren. Läsåret bestod av fyra föreläsningsdagar med tema Idéer och ismer i vår tid, Försvars- och säkerhetspolitik, Europa – idag och i framtiden och Alternativa säkerhetspolitiska domäner.

 

Utöver detta genomfördes studieresor till Helsingfors och Köpenhamn.

Hannes Berggren
, Anna M. Johansson
, Alfred Ram
, Eric Adamson
, Anna Simon-Karlsson
, Jacob Uddin
, Liv Nyström
, Qadir Malik
, Linn Söderlund
, Carl Åkerström
, Lina Arvidsson
, Viktorija Pesic
, Martin Bergman
, Charlotte Nilsson
, Emelie Glad
, Kristin Ferm
, Astrid Nord
, Adam Nilsson

Utrikesakademin 2020/21 bestod av 22 studenter med bakgrunder från partipolitik, näringsliv, myndigheter, NGO:s samt akademi. Rektor för utbildningen var Frivärlds tf. chef Emanuel Örtengren. Läsåret bestod av fyra föreläsningsdagar med tema Idéer och ismer i vår tid, Framtid Europa, Frihandels betydelse och välmående i handelskrigens tid och Säkerhetspolitik.

Utöver detta genomfördes en studieresa till Vilnius.

Måns Arvidsson
, Nikolai Skorpen Andersson
, Amanda Broberg
, Fredrik Moberg
, Tom Samuelsson
, Hanna Olofsson
, Lina Forsman
, Sofia Widegren
, Helena Risting
, Johan Floderus
, Anton Roos
, Rebecka Lindsten
, Per Stenius
, Philip J. Anstrén
, Adam Reuben
, Henrik Almén
, Anna-Lotta Önnered
, Kajsa Dovstad
, Ulla Lovcalic
, Boudicca Georgii Hellberg
, Ella Shoshan
, Naod Habtemichael

Utrikesakademin 2019 bestod av 19 studenter med bakgrunder från partipolitik, näringsliv, myndigheter, NGO:s samt akademi. Rektor för utbildningen var Frivärlds tf. chef Oscar Jonsson. Läsåret bestod av fyra föreläsningsdagar med tema Idéer och ismer i vår tid, Framtid Europa, Frihandels betydelse och välmående i handelskrigens tid och Säkerhetspolitik.

Utöver detta genomfördes två studieresor, en till Berlin och en till Washington D.C. Utbildningen avslutades i november med en dag av examination.

Carl Lentz
, Hanna Waerland-Fager
, Karin Berger
, Mikaela Hellman
, Johan Brorsson
, Fredrik Hultman
, Ludvig Broomé
, Nike Örbrink
, Astrid Cederlöv
, Dag Nyström
, Emelie Poignant Khafagi
, Hanna Birgitta Ericsson
, Henrik Blomqvist
, Johan Berger
, Klara Höök
, Max Törnqvist
, Olle Johnsson
, Simon Tawaifi
, Victor Canvert

Utrikesakademin 2018 bestod av 20 studenter med bakgrunder från partipolitik, näringsliv, myndigheter, NGO:s samt akademi. Rektor för utbildningen var Frivärlds chef Katarina Tracz. Läsåret bestod av fem föreläsningsdagar med tema SäkerhetspolitikenIdéer och ismer i vår tidNästa EuropaHandel & fria flöden samt Resten av världen. Utöver detta genomfördes två studieresor, en till Berlin och en till Washington D.C.

Souad Abid
, Linnea Hylén
, Sofia Herrström
, Gustaf Fritz
, Lina Elfvin
, Dana Pourkomeylian
, Sakari Teerikoski
, Alexander Bentén Luksep
, Jeanette Widén
, Emanuel Örtengren
, Amelie Rausing
, Björn Wegner
, Martin Lilja
, Axel Hellman
, Markus Konow
, Erik Bäcklund
, Hanna Engblom
, Thomas Hermansson
, Axel Östling

Utrikesakademin 2017 består av 21 studenter från främst borgerliga ungdomsförbund och politiska organisationer. Läsåret omfattar fem föreläsningsdagar och två resor där den första går till Riga. Årets första föreläsningsdag hölls lördagen den 21 januari och hade temat Säkerhetspolitiken. Bland föreläsarna återfanns bland annat Frivärlds rektor Mats Johansson och generalmajor Karlis Neretnieks. Den andra föreläsningen arrangerades lördagen den 18 mars och handlade om fria flöden. Tredje utbildningsdagen ägde rum den 13 maj och hade temat “Europas framtid – om det finns någon?”. Läsårets första studieresa var till Riga den 29-30 maj. Höstterminen inleddes i Berlin med läsårets andra studieresa. Den 16 september anordnades fjärde föreläsningsdagen, med tema “Idéer och ismer i vår tid”. Årets sista föreläsningsdag ägde rum i november, och hade tema “Resten av världen”.

Alexander Fritz
, Carl Olehäll
, Catarina Kärkkäinen
, Eric Lundvall
, Estrid Faust
, Johanna Nyman
, Johanna Patricius
, Louisa Rabeus
, Marcus Granlund
, Marcus Nilsen
, Maria Sandström
, Oscar Sameland
, Pasi Huikuri
, Richard Forsén
, Richard Törnqvist
, Robert Eklund
, Robert Steffens
, Simon Johansson
, Sofia Hallonquist
, Sofia Svensson
, Thomas Bjällstrand

2016 års Utrikesakademi bestod av 20 studenter som under läsåret genomgick sex utbildningstillfällen, varav fyra föreläsningsdagar och två studieresor till Bryssel och Riga. En avslutande träff hölls den 19 november, då även tentamenskrivning genomfördes. Tematiken för den avslutande dagen var “Hoten mot det öppna samhället”.

Albin Aronsson
, Anders Rehnberg
, Carl Albinsson
, Christoffer Karlsson
, Elin Castlin
, Emma Ophus
, Erik Thyselius
, Fredrik Bergström
, Frida Gunnarsson
, Gustaf Reinfeldt
, Gustaf Svenungsson
, Hanna Holmäng
, Henrik Dahlquist
, Jessica Katz
, John Backvid
, Lars Anders Johansson
, Leo Pierini
, Malin Severin
, Marielle Edström

2015 års Utrikesakademi bestod av 15 studenter från Frivärlds talanggrupp av unga förmågor från seminarieverksamheten, plus nomineringar från sju ungdoms- och studentförbund inom Alliansen. De genomgick 2015 sammanlagt sju utbildningstillfällen, varav fyra föreläsningsdagar och tre studieresor till TallinnBryssel och London.

Ett tjugotal av landets främsta experter på sina ämnesområden med­verkade, bland dem Carl Bildt, journalisten Anna-Lena Lodenius, Rysslandsforskaren Carolina Vendil Pallin, general Karlis Neretnieks, tidigare Must-chefen Stefan Kristiansson, ambassadören Diana Janse och fil dr Henrik Bachner.

Adam Davidsson
, Frida Granath
, Gustaf Göthberg
, Hugo Selling
, Jakob Ljungman
, Jonathan Lundell
, Kasper Gieldon
, Kerstin Fredriksson
, Linus Rehn
, Matilda Karlsson
, Max Eskilsson
, Mimmi Below Blomqvist
, Olivia Andersson
, Petra Björk
, Richard Böhme
, Zebulon Carlander