Utrikesakademins tredje träff: Sverige och säkerheten

Lördagen den 13.e maj samlades Utrikesakademins, Frivärlds spetsutbildning för framtida ledare, i Frivärlds lokaler på Kungsgatan.

Temat för dagen var Sverige och säkerheten, således präglades dagen av ett säkerhetspolitiskt fokus. På talarlistan stod bland annat: Björn Jerdén, chef för Nationellt Kunskapscentrum om Kina, Oscar Jonsson, säkerhetspolitisk expert, Stefan Kristiansson, säkerhetsexpert inom näringslivet och tidigare chef för MUST och Mike Winnerstig, chef för den säkerhetspolitiska avdelningen på Totalförsvarets forskningsinstitut.

Varmt tack till alla deltagare och talare!