Säkerhetspolitik

Nato är den viktigaste garantin för säkerheten kring Östersjön. Det gäller även Sverige och Finland, som trots att de inte är medlemmar i alliansen, ändå är integrerade samarbetspartners. Det behövs en diskussion om hur vi garanterar vår säkerhet och vilken relation vi ska ha till Nato.

Nyheter

Rapportlansering: Underrättelsehotet mot Sverige

17 september, 2019
Den 17 september genomförde Frivärld en rapportlansering där Stefan Kristiansson, tidigare chef militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, presenterade sin rapport, Underrättelsehotet mot Sverige. Detta uppföljdes av reflektioner från Patrik Oksanen, politisk redaktör MittMedia och författare, och Gazmend Huskaj, doktorand i cyberoperationer vid ...

Utrikesakademin IV: Säkerhetspolitik

14 september, 2019
Den 14 september höll Frivärld i den fjärde föreläsningsdagen för Utrikesakademin 2019. Temat för dagen var säkerhetspolitik. Dagen inleddes som tidigare med att Dr. Oscar Jonsson, chef för Frivärld och rektor för Utrikesakademin, hälsade deltagarna välkomna. Därefter höll Annika Nordgren ...

Ny rapport: Underrättelshotet mot Sverige

9 september, 2019
Spioneri och underrättelseinhämtning har länge existerat mellan stater, men i takt med försämrade säkerhetspolitiska förutsättningar har underrättelseaktiviteten ökat. I dag är den dock bredare än tidigare och drabbar större delar i samhället. SÄPO fastslår att underrättelseinhämtningen ökat kraftigt under de ...

Frivärld i Almedalen

5 juli, 2019
Under årets Almedalsvecka deltog Frivärlds tf. chef Dr. Oscar Jonsson i tre seminarium. Onsdagen den 3 juli modererade Oscar ett seminarium arrangerat av Officersförbundet om personalförsörjningen inom Försvarsmakten. Deltog gjorde Tommy Åkesson, Beatrice Ask, Marie Axelsson och Lars Fresker. Seminariet ...

Lettlands PM Krišjānis Kariņš talade om Lettlands och Europas utmaningar

28 juni, 2019
Den 27 juni tog Frivärld emot Lettlands premiärminister Dr. Krišjānis Kariņš, som talade om Lettlands och Europas utmaningar. Sverige och Lettland har en i många avseenden gemensam historia, avbrutet, med Kariņš ord, “ett 50-årigt uppehåll” under den sovjetiska ockupationen. Kariņš ...

Media

Frivärld omnämns i Östersunds-Posten

20 september, 2019
Den 19 september omnämndes Frivärld i en ledare i Östersunds-Posten. I ledaren tar Patrik Oksanen ...

Gunnar Hökmark skriver i GP

23 augusti, 2019
Den 23 augusti skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, en debattartikel i GP, om de ...

Gunnar Hökmark skriver i NWT

23 augusti, 2019
Den 23 augusti skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, en debattartikel i NWT, om Ryssland ...

Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

24 juli, 2019
Den 24 juli skrev Viktor Lundquist, projektledare på Frivärld, en gästledare i SvD Säkerhetsrådet om ...

Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

15 juli, 2019
Den 15 juli skrev Viktor Lundquist, projektledare på Frivärld, ett inlägg i SvD Säkerhetsrådet om ...

Benjamin Katzeff Silberstein skriver i SvD

15 juli, 2019
Den 15 juli skrev Benjamin Katzeff Silberstein, fellow vid Frivärld, en gästledare i SvD om ...

Frivärld omnämns i SN

13 juli, 2019
Den 13 juli omnämndes Frivärlds rapport Att göra Sverige (S)torslaget igen i Södermanlands Nyheter, i ...

Gunnar Hökmark skriver i SvD

3 juli, 2019
Den 3 juli skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, en gästledare i SvD om Lettlands ...