Säkerhetspolitik

Nato är den viktigaste garantin för säkerheten kring Östersjön. Det gäller även Sverige och Finland, som trots att de inte är medlemmar i alliansen, ändå är integrerade samarbetspartners. Det behövs en diskussion om hur vi garanterar vår säkerhet och vilken relation vi ska ha till Nato.

Nyheter

Boklansering: Gråzon

12 april, 2021
Förutsättningarna för krig är inte som de en gång var. Numera utspelar sig geopolitiska konflikter i en gråzon mellan krig och fred. De hot som den fria världen i dag möter riktas ...

Panelsamtal: Security, Conflict and Peace – A Youth Perspective

31 mars, 2021
År 2065 beräknas världens unga befolkning ha nått sin högstanivå som andel av världens befolkning, på omkring 1,4 miljarder (13 %) personer. Samtidigt beräknas unga personers inflytande bli ännu större tack vare ...

Ny rapport om Sveriges säkerhetspolitiska linje: “Det sprider osäkerhet”

22 februari, 2021
Den säkerhetspolitiska linjen ligger fast, säger regeringen. Trots detta har dess beskrivning förändrats vid flera tillfällen sedan 2014 – utan ordentlig förklaring. Detta visar tidigare försvarsminister Sten Tolgfors i en ny rapport ...

Gunnar Hökmark och Patrik Oksanen gästar Business Arena Stockholm

8 december, 2020
Den 8 december hölls det årliga Business Arena Stockholm, Frivärlds Ordförande Gunnar Hökmark och Senior Fellow Patrik Oksanen deltog i varsitt digitala panelsamtal. “Vi måste kunna sortera lammen från vargarna”, poängterade Hökmark ...
Sverige ska få en ny myndighet för psykologiskt försvar. I ett remissyttrande till regeringen pekar Frivärld på några viktiga punkter för den myndigheten; som stödet för den fria opinionsbildningen och de personer ...

Media

Frivärld omnämns i Smedjan

15 april, 2021
Den 15 april skriver Fredrik Johansson i Smedjan om regeringens hantering av den säkerhetspolitiska linjen. ...

Gunnar Hökmark skriver på Europaportalen

15 april, 2021
Den 15 april skriver Gunnar Hökmark på Europaportalen med anledning av Frivärlds senaste boklansering, Gråzon. ...

Frivärld omnämns i SvD

14 april, 2021
Den 14 april uppmärksammas Frivärlds lansering av antologin Gråzon på Svenska Dagbladets ledarsida. Under rubriken ...

Henrik Sundbom skriver i SvD

13 april, 2021
Den 13 april skriver Frivärlds senior fellow Henrik Sundbom på Svenska Dagbladets ledarsida om den ...

Frivärld omnämns i Eskilstuna-Kuriren

12 april, 2021
Den 12 april publicerade Eskilstuna-Kuriren en ledare, skriven av Niklas Otto Olsson, om Kinas attacker ...

Patrik Oksanen medverkar i Höjd beredskap

9 april, 2021
Den 9 mars släppte Aftonbladets ledarsida ett nytt avsnitt av podcasten Höjd beredskap. I vanlig ...

Patrik Oksanen omnämns i Hufvudstadsbladet

8 april, 2021
Den 8 april skrev Stefan Forss, försvars- och säkerhetspolitisk forskare, en insändare i finlandssvenska tidningen ...

Frivärld omnämns i Expressen

7 april, 2021
Den 7 april publicerade Expressen en osignerad ledare med anledning av Ann Linde och Peter ...