Samtal: Nya i Nato – vad händer nu?

Frivärld höll ett lunchsamtal idag, den 20 mars, med temat ”Nya i Nato – vad händer nu?” där vi fördjupade oss i det nya kapitlet av svensk säkerhetspolitik som nu tar sin början.

Samtalet inleddes med att USA:s ambassadör i Sverige, Erik D. Ramanathan, gav sin syn på det svenska Nato-medlemskapet och det transatlantiska samarbetet som nu intensifieras. Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, och Patrik Oksanen, resident senior fellow vid Frivärld, lyfte sina reflektioner om den initiala fasen av medlemskapet, Sveriges potentiella roll som medlem, samt de utmaningar som Nato och omvärlden står inför. Utöver det bidrog Oscar Jonsson, doktor i rysk krigföring och forskare vid Försvarshögskolan, tillsammans med Anders Åslund, senior fellow vid Frivärld och adjungerad professor vid Georgetown University, med sina respektive insikter om Rysslands reaktioner på det svenska medlemskapet i Nato och gav en aktuell lägesuppdatering om kriget i Ukraina.

Samtalet leddes av Anna Rennéus Guthrie, chef för Frivärld.

Stort tack till alla medverkande!