Samtal och lansering av antologi: Den långa vägen till Nato

Under måndagen den 13/5 arrangerade Frivärld en lansering och ett panelsamtal för den nya antologin ”Den långa vägen till Nato”.

I antologin skriver flera profilerade skribenter om just Sveriges väg in i Nato. Kapitlen spänner över olika tidsperioder av den moderna säkerhetspolitiska historien och lyfter fram många av de delar som gjorde Sveriges väg till Nato så lång och komplicerad. Under samtalet berättade författarna om sina respektive kapitel samt att en allmän diskussion om Natomedlemskapet och vägen till det fördes.

Utöver antologins författare deltog Axel Wernhoff, chef för Sveriges delegation vid Nato, i samtalet.

För mer information och köp av antologin, tryck här.