Äntligen Nato

Frivärld har sedan tankesmedjan grundades 2011 verkat för ett svenskt Natomedlemskap. När nyheten kom om att Sverige skulle söka medlemskap i Nato 16 maj 2022 var därför glädjen påtaglig. Idag har vi nått en ny milstolpe, alla medlemsstater har nu godkänt Sveriges ansökan. Medlemskapet är därmed i praktiken klart.

Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, och Anna Rennéus Guthrie, chef Frivärld, om beskedet:

– Med Sveriges medlemskap i Nato blir Sverige säkrare och Europa starkare. En lång tids opinionsbildning för en säkerhetspolitik som håller även när freden är hotad har nu gett ett resultat som vi är stolta över att ha bidragit till. När andra ansåg det fel, omöjligt eller farligt stod vi fast vid att om man vill värna freden måste man stå på frihetens sida, säger Gunnar Hökmark.

– Det är ett efterlängtat besked som direkt stärker såväl Sveriges som den fria världens säkerhet, samhällen och värderingar, säger Anna Rennéus Guthrie och utvecklar:


– Dagens besked innebär också att Sverige nu kan fokusera på vårt unika bidrag till försvarsalliansen och även så småningom hitta vår tydliga roll i den, där vi tillsammans med våra närmaste bidrar på ett så framgångsrikt sätt som möjligt, så snabbt som möjligt.

– Frivärld ser fram emot att fortsätta vara en initiativtagare och samlingspunkt för analys och samtal som rör Sveriges säkerhetspolitiska framtid i och med Nato.

Under åren som gått har Frivärld på en rad olika sätt, bland annat genom framtagandet av rapporter, böcker och andra former av material liksom anordnande av konferenser och samtal på olika nivåer, nätverksbyggande och dialog med olika aktörer arbetat för det som i och med dagens besked snart är verklighet.

Ett axplock av Frivärlds arbete i Natofrågan följer nedan:

Rapporter

United We Stand
Frivärlds senaste rapport United We Stand lanserades den 8 januari 2024 och är skriven av Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, samt Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld. I rapporten framhävs behovet av ett utökat samarbete för de nordisk-baltiska länderna som ett komplement till de redan existerande strukturerna. Ett utökat samarbete och ett gemensamt manifest skulle fungera underlättande för regionen att bli en stark och väl integrerad del av såväl Nato som EU.

Så bör totalförsvaret stärkas inför ett svenskt Natomedlemskap
Den 30 augusti 2023 lanserades rapporten Så bör totalförsvaret stärkas inför ett svenskt Natomedlemskap, författad av Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, som behandlar frågor om hur försvaret ska kunna återfå sin styrka, hur brister ska kunna åtgärdas med största möjliga omedelbarhet och hur den nuvarande hotbilden ska påverka försvarsanslag och prioriteringar i nuet.

Turkish Quagmire: Why Turkey Blocks Sweden’s Nato Accession
Frivärld tog fram rapporten Turkish Quagmire: Why Turkey Blocks Sweden’s Nato Accession som behandlar Turkiets dåvarande blockad av det svenska Natointrädet. Den lanserades den 16 februari 2023 och är skriven av Halil Karaveli. I rapporten förklarar Turkietexperten hur vi ska tolka och förstå det turkiska agerandet i relation till Sveriges Natoansökan samt vad Turkiet är ute efter.

59 punkter för vår säkerhet
På dagen en månad efter att den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina inleddes släppte Frivärld rapporten 59 punkter för vår säkerhet, författad avPatrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld samt Diana Janse, tidigare senior fellow Frivärld. I rapporten är den första punkten av de 59 som lyfts som åtgärd för att trygga svensk säkerhet att ansöka om ett Natomedlemskap. Författarna skriver även att det gärna ska ske hand i hand med Finland, och så blev också fallet.

Sveriges säkerhetspolitiska doktrin: Från neutralitet på väg mot Natooption
I rapporten Sveriges säkerhetspolitiska doktrin: Från neutralitet på väg mot Natooption går Sten Tolgfors, tidigare försvarsminister, igenom hur Löfven-regeringarna hanterat frågan om Sveriges säkerhetspolitiska linje. I rapporten, som publicerades den 22 februari 2021, lyfte Tolgfors även fram hur den svenska politiken borde hanterat den situation som 2021 uppstod när en majoritet var för en Natooption i riksdagen. Att regeringen bör bjuda in övriga partier till samtal om den säkerhetspolitiska linjen, var en av rekommendationerna i rapporten.

Briefing: Inställningen till Nato
I november 2017 tog Frivärld fram en briefing på den svenska inställningen till Nato. Demoskop-undersökningen som gjordes visade att stödet för ett svenskt Natomedlemskap ökat. Briefingen belyser synen på Natomedlemskap utifrån ålder, kön och riksdagspartisympatier. Dessutom diskuteras huvudargumenten för och emot svenskt Natomedlemskap, samt vilka faktorer som bedöms vara viktigast för att stärka Sveriges säkerhet.

Natomotståndet i Sverige – vilka och varför?
I rapporten Natomotståndet i Sverige – vilka och varför? som lanserades den 27 januari 2016 skriver Aaron Korewa om hur Natomotståndare är organiserade och vilka argument de använder år 2016. Genom att granska Natomotståndet i Sverige visar Korewa att det skett en förändring i motståndarsidans argumentation och att det finns en tydlig skiljelinje vad gäller synen på Nato inom den dåvarande svenska regeringen och i det socialdemokratiska partiet.

Böcker
Stronger Together
Frivärld släppte den 15 november 2022 antologin Stronger Together. Där samlade Frivärld experter från Sverige, Finland och andra länder som utforskar hur Sverige och Finland kommer att anpassa sig till NATO och vice versa. Kapitlen behandlar ämnen som hur Sverige och Finland kommer att bidra till ansvarsfördelningen och specialiseringar inom NATO, vilka lärdomar som kan dras från tidigare utvidgningar och hur Sverige och Finland kan hjälpa alliansen att hantera hybridhot. Redaktör för Stronger Together är Katarina Tracz, f.d chef Frivärld, numera senior fellow.

Natos framtid efter Ukraina
Efter det ryska angreppet på Ukraina 2014 tog Frivärld fram boken Natos framtid efter Ukraina, som publicerades den 22 oktober 2015 och är skriven av Pål Jonson, Sveriges försvarsminister. I boken analyseras den betydande förändring som angreppet innebar för det säkerhetspolitiska läget i Europa, samt Natos strategiska beslut i relation till det. Pål Jonson granskar även konsekvenserna av Rysslands konfrontationspolitik samt vad den innebär för Sveriges säkerhetspolitiska roll och det svenska medlemskapet i Nato.

Säkerhetsrådet
Under åren sedan Frivärld tog över Säkerhetsrådet har stort utrymme upplåtits till kvalificerad diskussion om Natofrågan med artiklar från en stor mängd skribenter. Några av dessa artiklar är:

Podcast: Säkerhetsrådet

Under åren har Frivärld producerat flertalet avsnitt i podcasten Säkerhetsrådet som rör Nato. Säkerhetsrådet leds av Anna Rennéus Guthrie, chef för Frivärld och Patrik Oksanen, resident senior fellow. Besök gärna vår hemsida och lyssna här.