Utrikesakademin I: Idéer och ismer i vår tid

Den 19 januari arrangerades den första föreläsningsdagen för Utrikesakademin 2019. Dagens tema var Idéer och ismer i vår tid, och de 18 antagna deltagarna fick lyssna på föreläsningar kring bland annat nationalism, politisk extremism och populism.

Dagen inleddes med att Oscar Jonsson, tf chef för Frivärld och rektor för Utrikesakademin 2019 hälsade studenterna välkomna. Årets första föreläsare var Olof Ehrenkrona, generalkonsul i Mariehamn och tidigare bl.a. sakkunnig i Ekonomidepartementet och ambassadör. Ehrenkrona föreläste under rubriken Öppet samhälle eller skymningsland – vi kan alltid välja. Efter följde en föreläsning av Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, på tema Socialdemokratisk utrikespolitik.

Rektor Oscar Jonsson hälsar årets studenter välkomna.

Dagens tredje föreläsare var journalisten och författaren Anna-Lena Lodenius, vars föreläsning kretsade kring politisk extremism från både vänster och höger, samt hotet mot demokratin. Sedan följde en föreläsning från Lars Trägårdh, historiker knuten till Ersta Sköndal Bräcke högskola, på tema Nationalism och nationalstat: Mirakel eller mardröm?.

Dagen avslutades med en föreläsning från Sverker Gustavsson, professor i statskunskap vid Uppsala universitet, som gav en dragning kring populismens historia, samtid och framtid.

Lars Trägårdh var en av föreläsningsdagens talare.