Utrikesakademin i Washington D.C.

Den 14 oktober reste Utrikesakademin till Washington D.C. för läsårets andra studieresa. I samarbete med Aaron Korewa hade ett intensivt program satts samman, med fokus på transatlantiskt samarbete, bilateralt samarbete mellan Sverige och USA samt aktuella frågor kring cybersäkerhet, frihandel och illiberala stater där bland annat Turkiet och Iran diskuterades.

Resans första möte var på the Centre for New American Security där studenterna hälsades välkomna av Rachel Rizzo, fellow och James Townsend, adjunct senior fellow. Samtalet kretsade kring transatlantisk säkerhet och framtiden för Nato.

Efter detta besöktes Brookings Institute för att träffa James Kirchick, visiting fellow på Brookings Institutes Center on the United States and Europe and Project on International Order and Strategy. Diskussionen kretsade även här kring transatlantiskt samarbete, men med ett mer inhemskt fokus. Det diskuterades även hur synen på Sverige i USA skiljer sig åt mellan demokrater och republikaner.

Sedan besökte gruppen Atlantic Council, för ett möte med Ian Brzezinski, som sitter i the Atlantic Councils Strategic Advisors Group och är resident senior fellow på the Scowcroft Center for Strategy and Security. Tillsammans med Ian diskuterade gruppen nutida och framtida transatlantisk säkerhet och samarbete.

Behnam Ben Taleblu och Aykan Erdemir diskuterar med gruppen.

Dagen avslutades med ett besök hos Foundation for Defense of Democracies. Behnam Ben Taleblu, research fellow och Aykan Erdemir, tidigare ledamot i det turkiska parlamentet, redogjorde för de diplomatiska amerikanska relationerna med Iran och Turkiet. Diskussionen kretsade också till stor del om hur liberala demokratier ska förhålla sig illiberala stater.

Nästa dag började med ett besök på Pentagon där gruppen fick en guidad tur av byggnaden samt en kortare briefing av arbetet som görs där. Därefter tog Daniel Kochis, Policy Analyst in European Affairs, emot på Heritage Foundation. Gruppen fick en redogörelse för det inrikespolitiska läget i USA inför mellanårsvalet.

Kurt Volker i samtal om situationen i Ukraina.

Dagen avslutades hos Kurt Volker, Executive Director och Aaron Korewa, decision theater project coordinator, på the McCain Institute, där samtalet främst handlade om situationen i Ukraina vad gäller både EU och USA, sanktioner mot Ryssland och Rysslands agerande i stort. Gruppen fick även en visning av deras Decision Theatre, ett teknologiskt redskap för utredning och analys av komplexa politiska frågor.

Den tredje dagen inleddes på Elliot School, vid George Washington University där gruppen träffade Christopher Kojm, chef för deras Leadership, Ethics and Practice Initiative. Under mötet diskuterades bland annat nordisk-baltisk säkerhet, relationerna mellan USA och EU samt handel med Kina.

Sedan gästade gruppen Ilan BermanAmerican Foreign Policy Council som under ett lunchsamtal pratade med gruppen om bland annat Iran, Ryssland och kriget mot terrorismen. Därefter besökte gruppen Sveriges ambassad, där ambassadör Karin Olofsdotter tog emot för ett samtal kring den bilaterala relationen mellan Sverige och USA. Gruppen fick även en guidad tur på House of Sweden, ambassadens kulturcentrum som syftar till att sprida svensk kultur i USA.

Lunchmöte hos American Foreign Policy Council.

Studieresans sista möte var hos Alliance for Securing Democracy vid the German Marhall Fund. Bret Shafer, social media analyst & communications officer och Joshua Kirshenbaum, senior fellow, tog emot studenterna och beskrev hur de jobbar med analys av desinformation och cybersäkerhet.

Studieresan avslutades med en gemensam middag samt en dag för studenterna att upptäcka staden Washington på egen hand, innan avfärd åter mot Stockholm.

Ansökan till Utrikesakademin 2019 är nu öppen. Läs mer och ansök här.