Dags att söka till Utrikesakademin 2019

Utrikesakademin är en årslång spetsutbildning för framtidens frihetligt sinnade utrikes- och säkerhetspolitiska experter, beslutsfattare och opinionsbildare. Utbildningen anordnas sedan 2015 av tankesmedjan Frivärld. Under läsåret får de antagna ta del av föreläsningar och studieresor till utlandet. Rektor för Utrikesakademin 2019 är Oscar Jonsson, vikarierande chef för Frivärld.

Läsåret består av fem föreläsningsdagar som är strukturerade kring olika temaområden. Återkommande teman har exempelvis har varit Säkerhetspolitik, Framtidens Europa, Ideologier samt Näringsliv och handel.

Föreläsarna är Sveriges mest meriterande inom respektive område, bland dem märks Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister, Johanne Hildebrandt, krigskorrespondent och ledamot i Kungl Krigsvetenskapsakademien, Karlis Neretnieks, tidigare generalmajor och rektor för Försvarshögskolan, Anna Wieslander, Nordeuropachef vid Atlantic Council, Patrik Oksanen, ledarskribent Mittmedia, Gudrun Persson, projektledare FOI och Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet.

Studieresor har arrangerats till Berlin, Washington D.C., Bryssel, Riga, Tallinn och London. Under studieresorna får studenterna träffa lokala representanter från politiken, journalistiken och näringslivet. Bland de senaste årens studieresor återfinns bland annat besök på Pentagon, Natos högkvarter i Bryssel och Stratcom i Riga. Andra besök som gjorts har varit hos The Economist och på 10 Downing Street.

Utrikesakademin riktar sig till unga vuxna från 20- till tidig 30-årsålder. Den sökande ska ha ett omfattande intresse för utrikes- och säkerhetsfrågor, vara studerande eller ha genomfört akademiska studier i relevant ämne. Utbildningens deltagare har varierande bakgrunder med erfarenheter från bland annat partipolitik, frivilligorganisationer, forskning, journalistik, myndigheter och näringsliv.

Utrikesakademins övergripande syfte är att ge yngre blivande opinionsbildare, experter och beslutsfattare en kvalificerad utbildning och nätverksmöjligheter med fokus på utrikes- och säkerhetspolitik. Inom ramen för Utrikesakademin delas stipendium ut för studieresor eller publicistiska projekt.

Studenter ges möjlighet att författa rapporter för Frivärld samt publicera gästledare på Svenska Dagbladets gästledarblogg Säkerhetsrådet. Utrikesakademins studenter och alumner får också inbjudningar till exklusiva konferenser och seminarium.

Ansökan, bestående av CV samt personligt brev, skickas senast den 25 november till utrikesakademin@frivarld.se. Ditt personliga brev ska innehålla en motivering till varför du bör antas till Utrikesakademin samt hur du kommer att ha nytta av erfarenheterna från utbildningen i framtiden. CV och personligt brev ombeds skickas i samma PDF.

Antagningsbesked meddelas under december månad. Kursstart sker i slutet av januari.
Deltagaravgiften är 1 000 kr för hela utbildningen (inklusive resor, utbildningsträffar, de flesta måltider samt kurslitteratur).

På Frivärlds hemsida för Utrikesakademin finns mer information om utbildningen, bland annat med kommentarer från tidigare studenter.

Välkommen in med din ansökan!