UTRIKESAKADEMIN femte TRÄFF: STUDIERESA TILL Warszawa

Den 11–13 mars reste Utrikesakademin till Warszawa, Polen.

Under resan har Utrikesakademin fått en djupare inblick i den polska inrikes- och utrikespolitiken genom att möta experter från olika tankesmedjor och institut liksom även den svenska ambassaden samt journalister och analytiker. Studieresan har bidragit till många nya lärdomar och insikter om Polens säkerhets- och utrikespolitik, Polens framtida potential och landets relationer med övriga Europa.