På besök i Rådshussalen i Köpenhamn

Utrikesakademin på besök i Köpenhamn

Utrikesakademin är Frivärlds årslånga spetsutbildning för framtidens utrikes- och säkerhetspolitiska experter, beslutsfattare och opinionsbildare. Sedan 2015 har utbildningen årligen samlat ett tjugotal lovande namn inom det utrikes- och säkerhetspolitiska området för en kvalificerad utbildning och nätverksmöjligheter.

Den 7-9 november befann sig årets kull i Köpenhamn där de bland annat besökte Udenrigsministeriet, DIIS, Weekendavisen, Nordiska rådet, Folketinget och Köpenhamns rådhus. Under besöket behandlades frågor om det danska valet, det geopolitiska läget i Arktis, energisäkerhet i Europa samt nordiskt samarbete inom olika domäner med mera.