Utrikesakademin III: Frihandels betydelse och välmående i handelskrigens tid

Den 4 maj arrangerade Frivärld den tredje föreläsningsdagen för Utrikesakademin 2019. Dagens tema var Frihandels betydelse och välmående i handelskrigens tid.

Dagen inleddes med att Dr. Oscar Jonsson, tf. chef för Frivärld och rektor för Utrikesakademin, hälsade deltagarna välkomna. Därefter höll Mikael Anzén, WTO-ambassadör och biträdande chef för representationen i Geneve, en föreläsning om handelspolitik och WTO. Dagens andra talare var Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M), som föreläste om frihandelns betydelse och utmaningar, samt sina erfarenheter av arbete kring dessa frågor i Europaparlamentet.

Mikael Anzén om handelspolitik och WTO

Eftermiddagen fortsatte med en föreläsning med Håkan Jonsson, senior director och partner på Hallvarsson och Halvarsson, som talade under rubriken EU och frihandeln – regelbaserat & värderingsbaserat, eller förtäckt protektionism?.

Håkan Jonsson om EU och frihandeln.

Avslutningsvis bjöds studenterna på en föreläsning på temat Kinas globala investeringar – Ekonomiska medel för politiskt inflytande? med Kristina Sandklef, senior rådgivare på Consilio International.