Fjärde helgen av Utrikesakademin 2022

Utrikesakademin är Frivärlds årslånga spetsutbildning för framtidens utrikes- och säkerhetspolitiska experter, beslutsfattare och opinionsbildare. Sedan 2015 har utbildningen årligen samlat ett tjugotal lovande namn inom det utrikes- och säkerhetspolitiska området för en kvalificerad utbildning och nätverksmöjligheter.Lördagen den 17:e september träffades årets kull för utbildningens fjärde del på Säkerhets- och Försvarsföretagens kontor i Stockholm. Talarna denna gång var:

Aaron Korewa, chef för Atlantic Councils kontor i Warszawa.

Johanne Hildebrant, utredare försvars/säkerhetspolitik (L). 

Anders Lindberg, politisk chefsredaktör på Aftonbladet.

Etienne de Gonneville, Frankrikes ambassadör till Sverige.

Lars Fredén, Sveriges ambassadör till Kina 2010-2016.