Utrikesakademin i Washington D.C.

Den 20 oktober flög Utrikesakademin till USA:s huvudstad Washington D.C för årets andra studieresa.

Resans första möte hölls på Russell Senate Office Building, där Edward Linczer, medarbetare och rådgivare till senatorn Tom Cottons (R), höll ett föredrag som framförallt handlade om deras intressefrågor, vilka bland annat kretsade kring Kina och Huawei. Därefter förflyttade sig gruppen till kongressen, där förmiddagen avlutades med en guidad tur av den historiska byggnaden.

Eftermiddagen spenderades på American foreign policy council, där Senior Vice President Ilan Berman samt Senior Fellow Svante Cornell diskuterade det komplexa stormaktspelet som pågår i mellanöstern.

Dag två inleddes med ett besök på tankesmedjan Hertiage, där deras senior policy analyst Daniel Kochis tillsammans med sina kollegor pratade om vad de gör, och framförallt beskrev deras syn på det transatlantiska samarbetet.

Det andra mötet för dagen ägde rum på Center for a New American Security (CNAS) där Jim Townsend, Adjunct Senior Fellow, och Andrea Kendall-Taylor, Senior Fellow and Director, Transatlantic Security Program, beskrev den försvarspolitiska relationen mellan Sverige och USA, och hur den har utvecklats från kalla kriget tills idag.

Eftermiddagen spenderades på The Foundation for Defense of Democracies (FDD), där Senior Fellow Behnam Ben Taleblu och Senior Fellow Aykan Erdemir höll ett samtal samtal om den politiska situationen i Iran och Turkiet.

Den tredje dagen började med ett besök på Carnegie Endowment for International Peace med Andrew Weiss, Vice President for Studies. Mötet fokuserade på Rysslands allt aktivare roll på världsarenan, och hur informella avtal har blivit allt mer sköra.

Nästa besök var på The German Marshall Fund of the United States (GMF) där fellown Bret Schafer och Kinaanalytikern Matt Schrader diskuterade hur Ryssland och Kina använder sig av desinformation, på framförallt sociala medier, som en del av deras påverkningskampanjer.

På eftermiddagen besökte Utrikesakademin The McCain Institute, där man träffade Kurt Volker, diplomat och tidigare speciellt sändebud till Ukraina. Samtalet kretsade framförallt på det maktvakuum som uppstod efter att USA tagit ett steg tillbaka i världspolitiken, och hur det nu fylls av andra aktörer.

Därefter gav Aaron Korewa gruppen en demonstration av Decision Theater, ett cirkulärt rum utrustat med skärmar designat för att fungera som både ett verktyg och läromedel för optimalt beslutsfattande.

Den avslutande dagen inleddes med ett besök på den svenska ambassaden, där ambassadör Karin Olofsdotter tillsammans med sina kollegor Björn Fagerberg, Head of Political Affairs, och rådgivaren Petra Hansson, förde ett samtal om bland annat deras uppdrag, vilka deras viktigaste frågor är, och konsekvenser för den ökade protektionismen i världen.

Efter mötet på ambassaden besökte gruppen CNA för studieresans sista möte. Väl där fick gruppen höra ett föredrag från Michael Kofman, director of the Russia Studies Program, och hans kollegor, kring hur de arbetar med att få en bättre förståelse för USA:s motståndare, allierade och partners.