Oscar Jonsson talar om vanliga missförstånd rörande Ryssland.

Utrikesakademin 2022 är igång

Utrikesakademin är Frivärlds årslånga spetsutbildning för framtidens utrikes- och säkerhetspolitiska experter, beslutsfattare och opinionsbildare. Sedan 2015 har utbildningen årligen samlat ett tjugotal lovande namn inom det utrikes- och säkerhetspolitiska området för en kvalificerad utbildning och nätverksmöjligheter.

Lördagen den 15 januari träffades årets kull för utbildningens första del på Kastellholmen i Stockholm. Talarna denna gång var:

Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, hälsade välkomna och talade om att förstå landskapet i en värld under ständig förändring.

Aurore Belfrage, entreprenör och investerare, talade om teknisk utveckling ur ett geopolitisk perspektiv.

Pär Nyrén, analytiker vid Swedish Center for China Studies, talade om Xi Jinping och det kinesiska kommunistpartiets ideologi sedan Mao Zedong. 

Karin Svanborg-Sjövall, liberal skribent och författare, talade om hur man ska förstå populism. 

Stefan Olsson, doktor i statsvetenskap och regionråd (M) i Uppsala, talade om det öppna samhället och dess fiender.

Oscar Jonsson, doktor i krigsvetenskap, talade om Ryssland och det rådande säkerhetsläget i Europa.