Utrikesakademins fjärde träff: Teknik, geopolitik och strategi

Under fredagen den 8 september hade Utrikesakademin, Frivärlds spetsutbildning för framtidens utrikes- och säkerhetspolitiska ledare, sin fjärde träff med temat Teknik, geopolitik och strategi

Dagen började med två föreläsningar på plats i lokalerna på Kungsgatan. Första föreläsningen hölls av Björn Fägersten, VD för analysföretaget Politea och seniorforskare vid Utrikespolitiska Institutet, som föreläste om teknik och geopolitik. Hanna Linderståhl, grundare och VD för Earhart Business Protection Agency, tog vid och föreläste om ny teknik och nya hot. 

Efter föreläsningarna fortsatte dagen vidare Saab, där studenterna fick delta i ett scenariospel om beslutsfattandet i Sverige vid svåra säkerhetspolitiska kriser och krig. Spelet leddes av Fredrik Hassel, som är Senior rådgivare på Saab. Besöket avslutades med en rundtur i Saabs showroom.

Dagen avrundades med ett besök till den amerikanska ambassaden där Mark Evans, Deputy Chief of Mission, höll ett föredrag om U.S National Security Strategy in a changing world. Efter föredraget höll ambassaden ett mingel för Utrikesakademin, Frivärlds ledning och ambassadpersonalen.

Ett stort tack till alla som medverkade under dagen!