Utrikesakademin besöker Natos högkvarter i Bryssel

Den 29 april deltog Utrikesakademins elever i ett studiebesök på Natos högkvarter i Bryssel. Programmet bestod av föreläsningar och briefingar från ämnesexperter inom försvars- och utrikespolitik samt en lunch i NATO:s restaurang. Utöver studenter från Utrikesakademin närvarade rektor för Utrikesakademin och Frivärlds ordförande Mats Johansson samt Frivärlds chef Katarina Tracz vid besöket.

Utrikesakademin är Frivärlds utbildningsverksamhet för yngre opinionsbildare, som invigdes i år med ett dussintal i dess första klass.

IMG_1390

Utrikesakademins elever och Frivärlds personal utanför Natos högkvarter i Bryssel.