Utrikesakademin 2018: Idéer och ismer i vår tid

Sverker Gustafsson föreläser.

Den 17 mars arrangerade Frivärld årets andra föreläsningsdag för Utrikesakademin 2018.  Temat för föreläsningsdagen var Idéer och ismer i vår tid. Dagen inleddes med en föreläsning av Stefan Olsson, fil. dr i statskunskap, som pratade om det öppna samhället och dess fiender. Efter Stefan följde professor emeritus Sverker Gustafsson, som föreläste kring vad populism är och hur det bör bekämpas.

 

Efter lunch föreläste Henrik Bachner, fil dr. i idéhistoria och forskare, om samtida antisemitism och hur en allt mer utbredd antisemitism tar sig uttryck både i politiken och på sociala medier idag.

Från Anna-Lena Lodenius föreläsning om höger- och vänsterextremism.

Sedan föreläste journalisten och författaren Anna-Lena Lodenius om politisk extremism och hotet mot demokratin. Anna-Lena föreläste både om höger- och vänsterextremism och hur olika grupperingar idag försöker störta demokratin. Dagens sista föreläsare var Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg, som gav perspektiv på dåtida och nutida socialdemokratisk Utrikespolitik. Under Anders föreläsning diskuterades allt från NATO-frågan till ideologi inom utrikespolitik.

Anders Lindberg avslutade dagen.