Utrikesakademin i Berlin

Den 8 maj reste Utrikesakademin till Tysklands huvudstad Berlin för en studieresa bestående innehållandes samtal med representanter från diverse tankesmedjor, journalister och politiker. Resan och programmet utformades i samarbete med Konrad Adenauer Stiftung.

Programmet inleddes med ett möte med Lina Lund, DN:s korrespondent i Berlin. Diskussionen kretsade kring svensk rapportering kring tysk politik och EU i tysk media. Därefter åkte gruppen till Bundestag för ett besök i den historiska byggnaden med efterföljande lunch. Sedan väntade en Q&A med CDU:s parlamentsledamot Philipp Amthor, och bland annat diskuterades ryska gasrör och Europeiskt försvarssamarbete.

Samtal med Lina Lund, DN.

På eftermiddagen väntade ett möte med Josef Janning, Senior Policy Fellow på tankesmedjan European Council on Foreign Relations (ECFR). Den första dagens sista programpunkt var ett besök på den svenska ambassaden hos John Zachau. Bland de ämne som diskuterades fanns Tysklands diplomatiska relation till Sverige och Tysklands framtida roll inom EU. Dagens avslutades med en gemensam middag.

Efter fredagens frukost bar det av till Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung där Steven Höfner och Oliver Morwinsky träffade studenterna för en diskusson på temat Europeiska narrativ i Tyskland. Sedan följde ett möte med tankesmedjan German Council on Foreign Relations (DGAP) chef för Europaprogrammet, Jana Puglierin.

Efter lunch följde en föreläsning och efterföljande samtal om Tysklands relation med Ryssland med Philipp Dienstbier, KAS. Detta följdes av ett samtal med Tom Nuttall, The Economists chef i Berlin. Dagen och resan avslutades med ett möte på Business Sweden med Carl Sernbo.