Utrikesakademin 2018: Säkerhetspolitiken

Katarina Tracz & Karlis Neretnieks

Lördagen den 20 januari inleddes läsåret för Utrikesakademin 2018. Årets studenter träffades i Stockholm för en föreläsningsdag med tema Säkerhetspolitik.

Dagen inleddes med att rektor Katarina Tracz hälsade studenterna välkomna. Läsårets första föreläsare var Karlis Neretnieks, tidigare rektor vid Försvarshögskolan och Generalmajor, som berättade om det säkerhetspolitiska läget kring Östersjön. Nästa föreläsare var Gudrun Persson, projektledare FOI, som föreläste om Ryssland under Putin.

Under lunchen kom Matilda Karlsson, programansvarig Folk och Försvars seminarieverksamhet, och berättade om Säkerhetsakademin samt sitt år som student vid Utrikesakademin. Matilda delade med sig av sina bästa tips för fortsatt verksamhet inom utrikes- och säkerhetspolitiken efter Utrikesakademin.

Gudrun Persson föreläser för Utrikesakademin

Efter lunch presenterade Claes Arvidsson, redaktör SvD Säkerhetsrådet, om hans bok ”Fritt fall” och svensk försvarspolitik. Sedan berättade Mike Winnerstig, projektledare Säkerhet i Närområdet vid FOI, om den transatlantiska länken. Dagens sista föreläsare var Oscar Jonsson, doktorand i krigsvetenskap vid King’s College, som berättade om informationskrigföring.

Dagen avslutades med mingel och buffé, och en dragning från Ulrik Trolle Smed från Youth Atlantic Treaty Organization (YATA), som berättade om YATAs verksamhet och hur det är att arbeta med transatlantiska frågor.

Oscar Jonsson                                                                             Ulrik Trolle Smed