Utrikesakademin: En fri värld kräver fria flöden

Lördagen den 18/3 hölls Utrikesakademins andra föreläsningsdag med temat En fri värld kräver fria flöden. Dagen inleddes av Ulf Petersson, chefsanalytiker på Saab AB, som föreläste om olika handelsflöden och vikten av att de hålls öppna och skyddas. Entreprenören Björn Weigel diskuterade institutioners betydelse för nationers olika välstånd och Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom vid Stockholms handelskammare, föreläste om frihandelns betydelse. Under lunchen presenterade Frivärlds chef Katarina Tracz vår verksamhet och de hot mot den liberala demokratin vilka låg till grund för Frivärlds grundande år 2011.

Dagen fortsatte med Hans Brun, forskare på Försvarshögskolan, som föreläste om terrorism och hotet mot det öppna samhället. Amanda Wollstad från Svenska Atlantkommittén presenterade sin verksamhet och Carl Bildt föreläste om Europas framtid med Brexit, Trump och kommande europeiska val i fokus. Dagens sista föreläsning hölls på Säkerhets- och Försvarsföretagen där generalsekreteraren Robert Limmergård talade om hård säkerhet och försvarsmarknadens strukturer.

Mats Johansson, rektor för Utrikesakademin och ordförande för tankesmedjan Frivärld, tillsammans med Carl Bildt.