Utrikesakademin 2018: Nästa Europa

Katarina Tracz och Carl Bildt

Lördagen den 4 maj hölls vårens sista föreläsningsdag för Utrikesakademin 2018 med tema Nästa Europa.

Dagen inleddes med en föreläsning av Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld och ledamot i Europaparlamentet. Gunnar gav sin syn på EU:s syfte och framtid under ett föredrag med titeln ”Vad är Europa?”. Efter Gunnar följde en föreläsning från tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt, vars presentation hade titeln ”Europa igår och idag” där han gav en föreläsning kring Europa och EU:s historia och samtid.

Efter lunch gästades Utrikesakademin av Anna Wieslander, generalsekreterare för Allmänna Försvarsföreningens och Nordeuropachef för Atlantic Council. Under Annas föreläsning stod försvaret av Europa på agendan, och Anna berättade bland annat om Nato och PESCO.

Johanne Hildebrandt i samtal med studenterna.

Sedan följde en föreläsning från journalisten, författaren och kolumnisten Johanne Hildebrandt. Johanne berättade om sina erfarenheter som krigskorrespondent i Afghanistan och balkanländerna. Efter Johanne följde Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap och ställföreträdande direktör vid Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). Göran gav en presentation på tema ”Faller EU isär?”, om de utmaningar som unionen står inför i framtiden.

Dagen avslutades med en dragning från Robert Limmergård från Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).

 

 

                                                   Göra von Sydow föreläser.

                                      Carl Bildt stannade kvar och svarade på frågor.

 

                                     Från Anna Wieslanders föreläsning.