Utrikesakademin gör studiebesök i Bryssel

Den 10-11 maj var Frivärlds Utrikesakademi 2016 på studieresa i Bryssel. Programmet bestod av ett besök på Sveriges ständiga representation vid EU där föreläsningar hölls av Anders Ahnlid, Sveriges ständiga representant vid EU, Anna Jardfelt Sveriges ambassadör i Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik samt Håkan Malmqvist, Sveriges ambassadör till Nato. Studiebesök gjordes även på Natos Högkvarter där föreläsningar och briefingar hölls av ämnesexperter inom försvars- och utrikespolitik.

Utrikesakademin är Frivärlds utbildningsverksamhet för yngre opinionsbildare.

13177446_192682174459263_931622134778948221_n