Utrikesakademin 2018: Resten av världen

Den 17 november var den sista föreläsningsdagen för Utrikesakademin 2018. Temat för dagen kretsade kring aktuella ämne som inte diskuterats tidigare under läsåret.

Första talare var Diana Janse, som varit FN-tolk i Bosnien, Rysslands-analytiker på MUST och departementssekreterare på Försvarsdepartementet och tjänstgjort på UD mellan 1999 och 2015, då hon började som utrikespolitisk rådgivare åt Ulf Kristersson. Hennes föreläsning handlade om hur arbetet på Utrikesdepartementet går till och hur det är att gå från oberoende tjänsteman till partipolitisk rådgivare. Dessutom gav Diana tips på hur man kan tänka om man funderar på en karriär inom UD.

Därefter föreläste Mats Engman på tema ”Utvecklingen på den koreanska halvön – blir det fred nu?”. Mats arbetar för närvarande som militär expert vid Institute for Security and Development Policy (ISDP) där han fokuserar på säkerhetspolitiska och strategiska frågor kopplat till utvecklingen på den koreanska halvön, Kina och Japan. Mats har tjänstgjort i över 40 år i Försvarsmakten innan han som Generalmajor gick i pension 2017, och hans sista befattning var som chef för den svenska delegationen till Neutral Nations Supervisory Commission, på gränsen mellan Nord- och Sydkorea 2015–2017.

Den tredje föreläsningen stod Lars Fredén för. Lars var Sveriges ambassadör i Peking mellan 2010 och 2016, med sidoackreditering i Mongoliet. Tidigare bl.a. Baltikumrådgivare åt statsminister Carl Bildt, andreman i Moskva, vicekonsul i Hong Kong och Kinahandläggare på UD. Föreläsningens tema var ”Världen i ett Pekingperspektiv” och handlade om det politiska tillståndet i Kina och hans egna erfarenheter från landet.

 

Efter Lars föreläste Per Brinkemo, religionsvetare, journalist och författare som bland annat arbetade flera år i en somalisk organisation i Rosengård – Somalilandföreningen. Brinkemos föreläsning kretsade kring vilken betydelse klanen har i Sverige och världen.

 

Den sista föreläsningen för Utrikesakademin 2018 stod Magnus Ranstorp för. Magnus är sedan 2005 forskningschef vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan och hans arbete har i stor utsträckning kretsat kring fenomenet Foreign Terrorist Fighters. Föreläsningen handlade om hur terrorhot mot Norden ser ut, samt vilka åtgärder som behövs.