Utrikesakademin i Berlin

I samtal med Dr. Hänsel och Patrick Keller.

Den 15 maj begav sig Utrikesakademin till Berlin för läsårets första studieresa. Resan arrangerades i samarbete med Konrad-Adenauer-Stiftung, som hade förberett ett program med fokus på europeisk säkerhets- och utrikespolitik, relationen mellan Tyskland och Sverige samt framtiden för EU.

Studieresan inleddes med ett besök på Konrad-Adenauer-Stiftungs akademi, där studenterna hälsades välkomna av Dr. Lars Hänsel, chef för KAS i Europa och Nordamerika. Dr. Hänsel presenterade en kort bakgrund för KAS och redogjorde för vilka huvudområden hans avdelningar ägnar sig åt idag.

Sedan följde ett samtal med Patrick Keller, samordnare för utrikes- och säkerhetspolitik vid KAS. Keller inledde med en kort presentation kring samtida politiska utmaningar för Tyskland och sedan följde ett längre samtal med studenterna där det bland annat diskuterades terrorism och utvecklingen av den tyska säkerhetspolitiken.

Efter mötet med Keller gästades gruppen av Tobias Wagner, Crossmedia Editor vid det tyska public-service bolaget ZDF. Tillsammans med Wagner diskuterade gruppen likheter och skillnader i public-service mellan Sverige och Tyskland, fake news, utmaningar för traditionella mediaaktörer samt förtroendet och framtiden för public-service.

Sedan var det dags att lämna KAS för att bege sig till den tyska riksdagen, der Bundestag. Väl på plats fick gruppen en kortare tur av den historiska byggnaden för att sedan träffa Ursula Groden-Kranich, för att diskutera hållbar energi, familjepolitik samt framtida utrikespolitiska utmaningar.

I riksdagen under gruppens diskussion med parlamentsledamoten Ursula Groden-Kranisch.

Den andra dagen inleddes med ett besök på European Council on Foreign Relations. Gruppen fick en dragning av och diskussion med Almut Möller, chef för ECFR i Berlin, kring Tysklands roll i den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.

Efter besöket på ECFR var det åter dags att besöka KAS, för ett samtal med Dr. Christina Catherine Krause, KAS samordnare för migrations- och flyktingfrågor. Tillsammans med Dr. Krause diskuterades de senaste årens flyktingströmmar samt jämförelser och skillnader mellan den tyska och svenska situationen i dessa frågor.

Studieresan avslutades med ett besök på Topographie des Terrors