Utrikesakademin: Idéer och ismer i vår tid

Den 16 september höll Utrikesakademin sin fjärde och näst sista utbildningsdag för året. Temat var ”Idéer och ismer i vår tid”. Det hela inleddes med kaffe och att Frivärlds chef Katarina Tracz hälsade deltagarna välkomna. Dagens första talare var Carl Rudbeck, fil doktor i litteraturhistoria, som föreläste om islamism, och islamismens roll i världen och samhällsdebatten idag. Sedan fortsatte Henrik Bachner, fil doktor i idéhistoria, med att föreläsa om antisemitism och redogöra för hur antisemitism tar sig uttryck i vår samtid. Sverker Gustavsson, professor i statskunskap vid Uppsala universitet fortsatte sedan med att tala om populism, både dess ursprung och hur ger uttryck idag.

På angränsande tema fortsatte sen författaren och journalisten Anna-Lena Lodenius med att föreläsa om politisk extremism och hotet mot demokratin. Dagens sista programpunkt var en bokpresentation, då författaren och ledarskribenten Claes Arvidsson presenterade sin senaste bok ”Fritt fall: Nedslag i debatten om försvar och säkerhet i Sverige”. Utöver detta informerade han även om SvDs gästblogg säkerhetsrådet, där han är redaktör tillsammans med Frivärlds Erik Thyselius.