Utrikesakademin: Europas framtid – om det finns någon?

Lördagen den 13 maj höll Utrikesakademin sin tredje utbildningsdag för läsåret. Temat var ”Europas framtid – om det finns någon?” och behandlade frågor som EU, handel och Ryssland. Dagen inleddes av rektor Mats Johansson som hälsade deltagarna välkomna. Därefter föreläste Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens Sverigekontor, om Kommissionens arbete och vilka utmaningar och möjligheter Europasamarbetet har att hantera. Sven-Olof Petersson, tidigare EU-ambassadör, och Frank Belfrage, tidigare kabinettssekreterare på UD, fortsatte med en gemensam föreläsning om hur Sveriges väg in i EU under 90-talets början såg ut. Mikael Sandström, doktor i ekonomi och före detta statssekreterare under Fredrik Reinfeldt, behandlade EU och vikten av dess inre marknad för Sveriges ekonomi.

Sven-Olof Petersson och Frank Belfrage.

Andra halvan av dagen fortsatte med en föreläsning av Martin Kragh, programledare för UI:s Rysslandsprogram, som bland annat handlade om vilka strategiska mål Putinregimen har i Europa. Sista föreläsaren var Diana Janse, tjänstledig ambassadör och utrikespolitisk rådgivare till Anna Kinberg Batra, som berättade om sin egen karriär inom UD och hur det är att arbeta med internationell politik. Kvällen avslutades med mingel i Frivärlds lokaler på Kungsgatan 60.

Mikael Sandström föreläser för Utrikesakademin.