Kursstart Utrikesakademin 2017

Lördagen den 21 januari var det kursstart för Utrikesakademin 2017.

Frivärld har sedan 2015 arrangerat kursen för att erbjuda yngre opinionsbildare och studenter utbildning inom utrikes- och försvarspolitiska frågor. I år har 21 studenter valts ut till den årslånga kursen som omfattar föreläsningar, studiebesök, rapportskrivning och stipendier. Studenterna har valts ut efter nomineringar från alliansens ungdoms- och studentföreningar, eller har bakgrund i universitetsvärlden.

Läsårets första dag hade temat Säkerhetspolitiken. Dagens första föreläsare var Karlis Neretnieks, generalmajor, som föreläste om det säkerhetspolitiska läget kring Östersjön. Författaren Stefan Olsson diskuterade vilseledning som en ny slags krigföring. Stefan Kristiansson, generamlajor och före detta MUST-chef, föreläste om det svenska underrättelsesamhället och omvärlden. Avslutningsvis föreläste Utrikesakademins rektor, Mats Johansson, om boken Kalla kriget 2.1. Dagen avslutades med en gemensam middag.

Mats Johansson inledde dagens första föreläsning som hölls av Karlis Neretnieks.