Utrikesakademin: Resten av världen

Den 18 november arrangerades den femte och sista föreläsningsdagen för Utrikesakademin 2017. Temat för var ’Resten av världen’, och syftet var att ge perspektiv på en rad områden och frågor som inte tidigare behandlats under kursen.
Dagens första föreläsare var Per Brinkemo, som berättade om klansamhällets betydelse i olika delar av världen, och sina om sina erfarenheter från arbete i Somalilandföreningen i Malmö. Efter det föreläste Lars Fredén, tidigare ambassadör i Peking och lång erfarenhet från UD, om kinesisk utrikespolitik och Kinas framtid.

Per Brinkemo föreläser om klansamhällets betydelse.

Efter lunch kom Henrik Sundbom, numera verksam vid Utrikespolitiska institutet, och berättade om det nya Indien. Därefter föreläste Johanne Hildebrandt om hur det är att vara krigskorrespondent, Sveriges instats i Afghanistan och dagens svenska krigsjournalistik. Sista talare för dagen var Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolitik på Svenskt Näringsliv, som föreläste om kopplingen mellan näringslivet och säkerhetspolitiken, och delade med sig av sina erfarenheter från arbete mot illegal handel.

Dagen rundades av med stipendieutdelning för bästa examinationsnsuppgift, följt av en gemensam avslutningsmiddag på Gute Grill.