Utrikesakademin gör studiebesök i Tallinn

Fredagen den 28 augusti begav sig Frivärlds utbildningsprogram Utrikesakademin till Estlands huvudstad Tallinn för en helgutbildning ordnad av den estniska tankesmedjan International Center for Defense Studies (ICDS). Syftet med programmet var att öka deltagarnas förståelse för Nato samt estnisk och rysk politik i allmänhet och säkerhetspolitik i synnerhet.

Programmet bestod av briefings från estniska säkerhetspolitiska experter, tjänstemän och analytiker. Vistelsen innefattade även ett besök till Natos flygbas Ämari, där gruppen gavs chansen att upptäcka hur Natos verksamhet tar sig uttryck i praktiken.

Tallinn

 

Foto: Hugo Selling