Utrikesakademin andra träff: Studieresa till Kiruna

Den 29–31 mars reste Utrikesakademin, i samarbete med Konrad Adenauer Stiftung Nordic Countries Project, till Kiruna.

Temat för resan var arktisk säkerhet i en ny geopolitisk verklighet.Studieresan inkluderade studiebesök på EISCAT, ESRANGE, LKAB och Kiruna kommun. Utöver besöken hölls talarpass av Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld samt, Lars Gyllenhaal, författare och militärhistoriker.