Utrikesakademin på plats i Helsingfors

Den tredje helgen för utrikesakademin 2022 utgjordes av en studieresa till Helsingfors med besök på FIIA, Europeiska Hybridcentret, Försvarsministeriet, SFP, svenska ambassaden samt riksdagen och möten med bland andra utrikesminister Haavisto och försvarsminister Kaikkonen. Fokus låg av naturliga skäl på det försämrade säkerhetsläget och de stundande svensk-finländska Natoansökningarna men även på Finlands utrikes- och säkerhetspolitik i allmänhet.