Utrikesakademin II: Framtid Europa

Den 16 mars arrangerades den andra föreläsningsdagen för Utrikesakademin 2019. Dagens tema var Framtid Europa, och deltagarna fick lyssna på föreläsningar om bland annat europeiska försvarssamarbeten, den inre marknaden och EU:s roll i en förändrad världsordning.

Dagen inleddes med att Oscar Jonsson, tf. chef för Frivärld och rektor för Utrikesakademin 2019, hälsade studenterna välkomna. Därefter höll Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld och Europaparlamentariker (M), ett tal under rubriken Vad är Europa?. Därefter följde en föreläsning med Anna Wieslander, generalsekreterare för Allmänna Försvarsföreningen och Nordeuropachef för den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council, på tema europeiskt och transatlantiskt försvarssamarbete.

Anna Wieslander talar under rubriken ”Nato, PESCO och vad mer?”

Dagens tredje föreläsare var Björn Fägersten, Seniorforskare och chef för Utrikespolitiska institutets Europaprogram. Han talade om EU som säkerhetspolitisk aktör i en geopolitisk brytningstid. Därefter följde en föreläsning med Mikael Sandström, ekonomie doktor i nationalekonomi och tidigare statssekreterare åt Fredrik Reinfeldt, under rubriken EU, handeln och inre marknaden. 

Avslutningsvis fick studenterna höra på journalisten och författaren Johanne Hildebrandt, som bland annat talade om sina erfarenheter som korrespondent i konfliktzoner och framtidsutsikterna för krigsrapporteringen.

Mikael Sandström om EU som politiskt projekt och framgångarna samarbetet inneburit.