Dino Ekdal

Dino Ekdal är producent för Frivärlds podcast Säkerhetsrådet.
Han har en kandidatexamen i statsvetenskap och en master i European Affairs från Lunds Universitet. Till vardags arbetar Dino som politisk sekreterare för Liberalerna i Landskrona.