Dino Ekdal

Dino Ekdal är producent för Frivärlds podcast Säkerhetsrådet.
Han har en kandidatexamen i statsvetenskap och en master i European Affairs från Lunds Universitet. Dino arbetar som utredare vid Liberalernas riksdagskansli.